50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

22:51, 11/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến trọng trách lịch sử của Đảng, tính tiên phong gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đó là suốt đời chăm lo cho cuộc sống của dân, tận tụy, trung thành với dân, với nước.

Nửa thế kỷ qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã không ngừng phấn đấu thực hiện những tư tưởng trong bản Di chúc của Người và đạt những thành tựu quan trọng.                

Kim chỉ nam cho mọi hành động

Tròn 20 năm ông Huỳnh Tư làm Bí thư Chi bộ thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh (Nghĩa Hành) là cũng ngần ấy năm, chi bộ liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Huyện ủy Bình Sơn tặng sổ tay học Bác cho đảng viên trong toàn đảng bộ huyện.
Huyện ủy Bình Sơn tặng sổ tay học Bác cho đảng viên trong toàn đảng bộ huyện.


Ông Huỳnh Tư (70 tuổi) cho biết: "Khi Đảng tin tưởng giao cho mình nhiệm vụ nào, dù nhỏ thì cũng phải đặt cái tâm để làm. Lời Bác dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động. Để có được thành quả thì bài học trước hết là phải tập hợp cho được cán bộ cấp dưới mình, đoàn kết, nhất trí cùng thực hiện các chủ trương của cấp trên. Đối với nhân dân thì phải thực sự sâu sát, dân chủ. Mọi việc đều phải đưa ra dân bàn, dân tham gia. Đặc biệt, bản thân mình phải gương mẫu, uy tín, tạo cho nhân dân có lòng tin, niềm tin với mình, với chi bộ. Khi đã có được các điều đó thì mọi việc đều hanh thông".

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”, thực hiện lời dạy này, Đảng bộ huyện Nghĩa Hành đã phân công tất cả các đồng chí huyện ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành tham gia dự sinh hoạt hằng tháng ở các chi bộ để nắm tình hình tư tưởng, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy đến đảng viên.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình cho biết: Việc làm trên đã giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm được tình hình cơ sở, đảng viên cũng nắm được chủ trương, nghị quyết của cấp trên. Việc quản lý đảng viên chặt hơn, chất lượng sinh hoạt chi bộ cao hơn. Qua đó, huyện cũng thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra các cơ sở đảng để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nếu có những hạn chế, thiếu sót hay sai phạm.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Bình Sơn, cấp ủy, tổ chức đảng đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp, cụ thể hóa nội dung chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết những vấn đề trọng tâm, tồn đọng.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết: "Với việc xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 05 như chào cờ đầu tháng, xây dựng "Ngôi nhà cấp ủy", tặng sổ tay học Bác... mục tiêu mà huyện hướng đến là lấy "xây" để "chống", làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng gắn với đời sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chức trách thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên".

Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong những nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thông qua việc ban hành các quyết định, quy định về công tác cán bộ; đồng thời thực hiện các giải pháp đồng bộ, như đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, tăng cường đi cơ sở, dự họp chi bộ cơ sở để nắm bắt được tình hình và có chỉ đạo kịp thời. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ cho biết. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng được tư tưởng tiến công; đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu về đạo đức, lối sống. Các tổ chức đảng yếu kém, chậm chuyển biến cơ bản được củng cố. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, dân vận được tăng cường và có hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên...

Năm 2019, Trung ương chọn chủ đề học Bác là "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo nội dung này với phương châm "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh"... Thực hiện đúng phương châm này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, đủ tài để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.