Cập nhật lúc: 21:41, 19/12/2018 [GMT+7]
.

LĐLĐ tỉnh: Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8


(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.12, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 1.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) chưa là đảng viên đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22.10.2018, về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình KT- XH, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển KT- XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.
 
Ngoài ra, đoàn viên, CNVCLĐ còn được quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh tham dự buổi học tập, quán triệt
Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh tham dự buổi học tập, quán triệt
 
Thông qua hội nghị nhằm giúp đoàn viên, CNVCLĐ chưa là đảng viên hiểu và nắm vững những nội dung, quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. 
 
Sau hội nghị các đoàn viên, CNVCLĐ chưa là đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.
 
H.P
.