Cập nhật lúc: 16:06, 25/10/2018 [GMT+7]
.

Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác ngoại giao văn hóa đóng vai trò đặc biệt quan trọng, được xác định là một trong 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam. Ở Quảng Ngãi, công tác ngoại giao văn hóa được chú trọng thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại và sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Thanh Hiển cho biết: Thời gian qua, hoạt động đối ngoại của tỉnh được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó, công tác ngoại giao văn hóa từng bước được đổi mới, gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh tham gia Tọa đàm “Tăng cường quan hệ đối tác địa phương Việt Nam – Pháp”.         ẢNH: H.ANH
Lãnh đạo tỉnh tham gia Tọa đàm “Tăng cường quan hệ đối tác địa phương Việt Nam – Pháp”. ẢNH: H.ANH


Hằng năm, trên cơ sở Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai công tác ngoại giao văn hóa của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ phối hợp cùng với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao. Các hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai sâu rộng trên mọi phương diện, góp phần tạo dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác theo hướng ổn định, bền vững và hiệu quả.
 

Tỉnh ta đã chú trọng gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Hằng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, UBND tỉnh đều tổ chức gặp mặt chúc Tết kiều bào và thân nhân kiều bào người Quảng Ngãi đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Qua đó cung cấp thông tin, sản phẩm, ấn phẩm văn hóa của tỉnh đến với cộng đồng người Quảng Ngãi ở nước ngoài... Cùng với đó, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh, trong đó lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin quảng bá về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh...

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác ngoại giao văn hóa được tăng cường. Sở Ngoại vụ đã mở nhiều lớp tập huấn về công tác ngoại giao văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC); đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước về mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tuyên truyền chiến lược ngoại giao của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh về công tác ngoại giao văn hóa. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của CB, CCVC, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác ngoại giao văn hóa.

Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Hơn 2 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể trong tỉnh đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa. Sở Ngoại vụ tiếp tục duy trì, tăng cường số lượng và chất lượng tin, bài tiếng Việt và tiếng Anh trên Website của sở, nhằm quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, thế mạnh, tiềm năng, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa

Quảng Ngãi được đánh giá là địa phương “giàu có” về di sản văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 231 di tích lịch sử- văn hóa; trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 29 di tích quốc gia, 94 di tích cấp tỉnh và 107 di tích được UBND tỉnh có quyết định bảo vệ.

Những năm gần đây, huyện Lý Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo ông Lê Thanh Hiển, sự đa dạng về các loại hình di sản văn hóa chính là một trong những thế mạnh để Quảng Ngãi xây dựng thương hiệu gắn với phát triển du lịch. Thời gian qua, tỉnh ta đã từng bước đa dạng hóa hình thức quảng bá di sản văn hóa, sản phẩm văn hóa. Thông qua các đoàn ra, đoàn vào, các hội nghị, hội thảo quốc tế và các sự kiện, hoạt động đối ngoại tại địa phương, đã quảng bá hình ảnh, con người, danh lam thắng cảnh và các di sản văn hóa của tỉnh đến với cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài; tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa, du lịch, vận động thu hút đầu tư nước ngoài.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasaek BunThông – Di Vi Xay trao Huân chương Lao động Hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Bộ CHQS tỉnh. ẢNH: PV
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasaek BunThông – Di Vi Xay trao Huân chương Lao động Hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho Bộ CHQS tỉnh. ẢNH: PV


Đặc biệt, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh đã phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức nhiều đoàn khảo sát, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về địa chất, địa mạo ở trong nước và quốc tế. Qua khảo sát, các chuyên gia đã khẳng định những giá trị văn hóa nổi trội còn lưu giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đã xây dựng Website để giới thiệu về công viên bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, xuất bản các bản tin song ngữ, xây dựng các phóng sự, bài viết trên các phương tiện báo chí trung ương và địa phương. Thời gian tới, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ triển khai chiến dịch truyền thông rộng khắp, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng các tuyến du lịch sinh thái, địa chất; tiến hành hội thảo khoa học quốc tế vào giữa năm 2019; triển khai hoạt động liên kết với các công viên địa chất trong nước và quốc tế để tiến tới hoàn thiện và nộp hồ sơ cho UNESCO (vào tháng 11.2019) đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu.

Ngoài ra, Sở VH-TT&DL cũng đã phối hợp thực hiện và phát sóng 5 tập phim tài liệu “Một vẻ đẹp diệu kỳ” trên kênh VTV1(Đài Truyền hình Việt Nam); phát hành tập gấp đảo Lý Sơn và Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa bằng tiếng Việt và tiếng Anh; xây dựng cẩm nang hướng dẫn du lịch Quảng Ngãi, sản xuất phim quảng bá du lịch Lý Sơn... Quảng Ngãi cũng đã tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm ở các nước về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; đồng thời tổ chức các đoàn giao lưu, trao đổi nghệ thuật ở nhiều quốc gia.

Nâng cao vai trò của ngoại giao văn hóa

Theo ông Lê Thanh Hiển, trong xu thế hội nhập và phát triển, công tác ngoại giao văn hóa ngày càng đảm nhiệm vai trò quan trọng. Thời gian tới, để ngoại giao văn hóa phát huy vai trò và thế mạnh trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cũng như tác dụng quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại; nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ CB, CCVC phụ trách công tác ngoại giao văn hóa của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đội ngũ CB, CCVC làm công tác ngoại giao văn hóa cần phải nhanh nhạy, sáng tạo để nâng cao hiệu quả trong quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới để làm giàu bản sắc văn hóa của dân tộc, địa phương. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các sản phẩm về văn hóa, du lịch; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa với các nước; xây dựng Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.


PHƯƠNG LÝ


 

.
.