Cập nhật lúc: 14:55, 16/10/2018 [GMT+7]
.

Đảng bộ xã Phổ Châu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng bộ xã Phổ Châu (Đức Phổ) đã đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Phổ Châu Võ Văn Đính cho biết: Năm 2015, đảng bộ xã bị xếp loại yếu kém, do nội bộ mất đoàn kết; chậm chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân... Vì thế, sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), ban thường vụ và từng cấp ủy viên đã mạnh dạn nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế của đảng bộ, để đề ra các giải pháp khắc phục.

 

 Với lợi thế bãi biển đẹp, xã Phổ Châu (Đức Phổ) đã khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển du lịch-dịch vụ.
Với lợi thế bãi biển đẹp, xã Phổ Châu (Đức Phổ) đã khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển du lịch-dịch vụ.

Theo đó, đảng bộ xã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... Qua đó, đảng bộ xã đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân bức xúc, từng bước lấy lại niềm tin trong nhân dân.
 

"Với phương châm đảng viên đi trước, Đảng ủy xã Phổ Châu đã vận động đảng viên thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, để từ đó nhân dân làm theo. Đến nay, toàn xã có khoảng 450 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch, nhà nghỉ...  góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, hộ nghèo giảm còn 11%".


Bí thư Đảng ủy xã Phổ Châu
VÕ VĂN ĐÍNH

Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đảng ủy xã đã tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác của đảng viên và các chi bộ trực thuộc.

Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian công việc, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu, tạo sự hài lòng trong nhân dân.  


Các hội, đoàn thể và nhân dân thường xuyên tham gia góp ý xây dựng đảng bộ xã, nhất là tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên; những mặt còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Qua đó, các đồng chí trong cấp ủy đã tự soi mình và tìm ra nguyên nhân tồn tại, yếu kém để từ đó đề ra biện pháp khắc phục. Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Phổ Châu tập trung lãnh đạo khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, như khai thác thủy sản, phát triển dịch vụ- du lịch... Với những nỗ lực đó, năm 2016, Đảng bộ xã Phổ Châu được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và năm 2017 là hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.