Cập nhật lúc: 22:19, 11/09/2018 [GMT+7]
.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh có vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền, cổ vũ, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương. Một trong những phong trào được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực và có hiệu quả trong thời gian qua là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào này được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc, mang lại niềm vui, phấn khởi trong nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người nghèo huyện Lý Sơn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người nghèo huyện Lý Sơn.


Đi đôi với vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, MTTQ còn tham gia rà soát, phân loại hộ nghèo để thực hiện phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh đã vận động được hơn 7,6 tỷ đồng. Cùng với nguồn quỹ năm 2017, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã phân bổ hơn 9 tỷ đồng tặng 10.616 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em mồ côi; xây mới và sửa chữa 84 nhà đại đoàn kết...
 

Cách đây 63 năm, từ ngày 5-10.9.1955, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất, quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm tiếp tục sự nghiệp đoàn kết toàn dân của Mặt trận Liên Việt. Đại hội thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Từ đó, ngày 10.9 hằng năm được lấy làm ngày thành lập MTTQ Việt Nam.

Những năm gần đây, MTTQ các cấp còn tích cực thực hiện nhiệm vụ phản biện chính sách, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền. Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị phản biện xã hội các đề án, dự án, nghị quyết của tỉnh, như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020; dự án Nhà máy Hòa Phát Dung Quất; tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo...

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tham gia góp ý, phản biện các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tổ chức Hội đồng tư vấn giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, để rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa cho biết: Hoạt động của MTTQ từ tỉnh đến cơ sở ngày càng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


  Bài, ảnh: X.THIÊN


 

.
.