Cập nhật lúc: 21:32, 17/08/2018 [GMT+7]
.

Chi bộ cơ sở ở miền núi: Đổi mới việc sinh hoạt chi bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ở các huyện miền núi trong tỉnh, tuy điều kiện còn khó khăn, nhưng nhiều chi bộ đã có sự đổi mới trong tổ chức sinh hoạt hằng tháng, gắn liền với những công việc ở địa phương.

  • Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
    (Báo Quảng Ngãi)- Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo bước chuyển biến rõ nét ở các TCCSĐ trên địa bàn tỉnh.
    .


Trước tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn xảy ra ở địa phương, Đảng ủy xã Sơn Trung (Sơn Hà) đã phân công đảng ủy viên về sinh hoạt với chi bộ để theo dõi, nhắc nhở, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục. Quán triệt nội dung chỉ đạo của Đảng ủy xã, trong các cuộc họp chi bộ, chi ủy các thôn đều đưa nội dung giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào trong chương trình thảo luận, đồng thời phân công đảng viên phụ trách từng cụm khu dân cư, tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho người dân.
 

Bí thư Chi bộ thôn Trà Nga (xã Trà Phong) Hồ Văn Thanh cho biết, đảng viên rất phấn khởi khi có cấp trên về dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, tạo sự gần gũi và nắm bắt được tình hình ở cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc ngay tại khu dân cư.   

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Trung Đinh Công Bôn cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, nên tình hình tảo hôn đã giảm đáng kể. Năm 2016, trên địa bàn xã có đến 8 trường hợp tảo hôn, năm 2017 giảm xuống còn 4 trường hợp. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp tảo hôn.

Đảng bộ huyện Sơn Hà có 51 tổ chức cơ sở đảng, với gần 3.000 đảng viên. Căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, từng chi, đảng bộ đã cụ thể hóa nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí huyện ủy viên định kỳ tham gia sinh hoạt hằng tháng ở chi bộ thôn, tổ dân phố để theo dõi và kịp thời hướng dẫn tổ chức sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng. Nhờ đó, các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng.

Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Võ Tấn Lãm cho biết: Qua kiểm tra theo dõi, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng cao. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhận thức tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Một số chi bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, gắn với việc liên hệ, kiểm điểm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bình quân mỗi chi bộ sinh hoạt 10 kỳ/năm, trong đó sinh hoạt chuyên đề bình quân 2 - 3 lần/năm. Số lượng đảng viên tham dự các kỳ sinh hoạt đạt bình quân trên 90%.

Đảng bộ huyện Tây Trà cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ huyện Tây Trà. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện luôn đạt trên 95%. Năm 2018, Đảng bộ huyện Tây Trà đặt mục tiêu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém.

Bí thư Huyện ủy Tây Trà  Phạm Xuân Vinh cho biết, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục triển khai việc đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy xã về trực tiếp tham gia sinh hoạt định kỳ với chi bộ thôn, chi bộ cơ sở, để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
 

THANH THUẬN
 

.
.