Cập nhật lúc: 14:09, 03/07/2018 [GMT+7]
.

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Chủ động tham mưu phòng, chống tham nhũng


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm tái lập (năm 2013), Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, bước  đầu đạt một số kết quả nhất định...

  • Ban Nội chính Tỉnh ủy: Chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao
    (Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 52 năm (5.1.1966 – 5.1.2018), Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương. Đây là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế; giúp Ban Chấp hành Trung ương trong công tác xây dựng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân...
    .

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Minh Hòa cho biết: Ngay sau khi tái lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Ban đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nắm bắt thông tin, tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và về kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm...

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát với những chuyên đề cụ thể, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tích cực tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài ở cơ sở... Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nhất là cụ thể hóa cơ chế cấp ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc, vụ án phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm như các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn tỉnh; vụ tiểu thương chợ Đức Phổ; các vụ việc khiếu kiện về ô nhiễm môi trường, về thu hồi đất để thực hiện các dự án kinh tế ở huyện Bình Sơn; vụ án cố ý làm trái trong bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Đăkđrinh ở huyện Sơn Tây...

Trong 5 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành 25 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan đơn vị là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án và bảo vệ Đảng; giám sát việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Minh Hòa, phát huy truyền thống “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy”, thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Xác định công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, nên đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục trau dồi, tu dưỡng về mọi mặt, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh”, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Minh Hòa nhấn mạnh.


                  BÁ SƠN
 

.
.