Cập nhật lúc: 14:30, 31/05/2018 [GMT+7]
.

Đoàn ĐBQH tỉnh: Tham gia thảo luận Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 30.5, trong phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Đoàn ĐBQH tỉnh) đã tham gia góp ý về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang cho rằng, một trong những nguyên nhân cơ bản làm hạn chế chất lượng xây dựng luật là về phương thức và đối tượng lấy ý kiến. Cụ thể là:“Việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án còn hình thức, đối tượng được lấy ý kiến chưa đầy đủ; việc tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan với nhiều dự án còn nặng về hình thức; nhiều cơ quan được lấy ý kiến chưa làm hết trách nhiệm, thường chỉ có ý kiến vào nội dung có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình phụ trách, đối với những lĩnh vực khác thì cơ bản đồng ý...”. Do đó, làm giảm chất lượng dự thảo luật trình Quốc hội xem xét; gây mất thời gian thảo luận, tranh luận về những vấn đề mà lẽ ra sẽ được giải quyết ngay từ khâu soạn thảo và có sự đồng thuận cao.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang phát biểu thảo luận tại hội trường.             Ảnh: H.Tân
Đại biểu Phạm Thị Thu Trang phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: H.Tân


Vì vậy, tôi đề nghị Chính phủ, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra dự thảo luật cần khẩn trương tổ chức đánh giá, khắc phục hạn chế này và thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua.

Đối với vấn đề lấy ý kiến nhân dân, đại biểu Phạm Thị Thu Trang nêu: Thực tiễn cho thấy, vấn đề tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật đã được luật hóa thành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (năm 2012). Tuy nhiên, vấn đề lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa được thực hiện chặt chẽ theo một quy chuẩn, quy trình cụ thể nhằm đảm bảo sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng luật, đảm bảo chất lượng xây dựng luật và đưa luật sớm đi vào cuộc sống (hạn chế một số trường hợp khi luật, nghị định mới ban hành đã có sự phản hồi, phản ánh nhiều ý kiến khác nhau từ xã hội).

Vì vậy, đề nghị việc lấy ý kiến nhân dân cần cụ thể hóa và được thực hiện bởi quy định chặt chẽ hơn, theo quy trình cụ thể, như: Từ yêu cầu thực tiễn để đề xuất dự án luật; xác định trách nhiệm lấy ý kiến; xây dựng kênh thông tin, tuyên truyền dự thảo luật hay văn bản quy phạm pháp luật; gợi mở các vấn đề cần lấy ý kiến; khuyến khích sự tham gia; cơ chế giải trình, tiếp thu, phản hồi ý kiến... Như vậy, sẽ thu thập được nhiều ý kiến, nâng cao hiệu quả dự thảo luật và đảm bảo tính khả thi, tính lâu bền của dự án luật.

Về nguyên tắc lập Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018, đại biểu Phạm Thị Thu Trang đề xuất: Việc ưu tiên thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, cụ thể hóa Hiến pháp; bảo đảm hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện; bảo đảm phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình...

Cần bổ sung quy định về nguyên tắc: “Đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, giữa luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung với luật hiện hành”. Trong đó, phải đảm bảo nguyên tắc: Hồ sơ dự án luật trình phải chỉ ra được sự thống nhất, đồng bộ với các dự án luật hiện hành hoặc cần có sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cụ thể một số điều của luật hiện hành; đồng thời, phải có sự đánh giá tác động nhằm đảm bảo tính thực tiễn, khoa học, dự báo vấn đề phát sinh trong tương lai, liên quan đến các dự án luật khác (như Luật Quy hoạch phải sửa nhiều luật) và các quan hệ xã hội; đảm bảo nguồn lực, tiến độ, điều kiện để sửa đổi, bổ sung đồng thời, đồng bộ (nếu có). Như vậy, sẽ tạo sự thống nhất cao khi xây dựng và ban hành dự án luật và tính thống nhất, đồng bộ giữa các dự án luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống.


HOÀNG TÂN
(tổng hợp) 

.
.