Cập nhật lúc: 21:12, 18/04/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh tại cuộc họp trực báo các cơ quan Khối Nội chính để đánh giá tình hình công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2018, vào chiều 17.4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp trực báo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp trực báo.


Trong quý I/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nội chính; thường xuyên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý những vụ việc phức tạp, nổi cộm tại địa phương, nhất là các vụ việc kéo dài. Các cơ quan trong Khối Nội chính tăng cường sự phối hợp, góp phần xử lý các vụ việc đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức và hoạt động tiếp công dân của các cấp, các ngành được củng cố và dần đi vào nền nếp.

Công tác phòng ngừa tham nhũng được chú trọng, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua công tác thanh tra và hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh yêu cầu các cơ quan trong Khối Nội chính tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường hơn nữa công tác PCTN. Các cơ quan tư pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTN; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về PCTN.              


     Tin, ảnh: P.Lý


 

.