Cập nhật lúc: 22:24, 20/02/2018 [GMT+7]
.

Để nhân dân luôn tin yêu


(Báo Quảng Ngãi)- Thấm nhuần lời căn dặn của Người trong bản Di chúc thiêng liêng: "...phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân", Đảng ta luôn coi trọng việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ cấp  thiết.

Với Quảng Ngãi, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, Đảng bộ tỉnh cũng đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Coi trọng công tác tư tưởng

Học và làm theo Bác phải bắt nguồn từ cái tâm, từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất. Thực tế cho thấy, một khi tư tưởng đã thông thì mọi việc đều chạy, nhất định hiệu quả, được dân tin yêu. Lễ chào cờ đầu tuần, kết hợp sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được các chi, đảng bộ; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay.

Buổi sinh hoạt dưới cờ của cán bộ, đảng viên xã Bình Đông (Bình Sơn).                   Ảnh: Th.Thuận
Buổi sinh hoạt dưới cờ của cán bộ, đảng viên xã Bình Đông (Bình Sơn). Ảnh: Th.Thuận


Tại huyện Bình Sơn, ngay sau đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy, công tác tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên "có vấn đề". Sự ách tắc, hiệu quả công việc thấp cũng xuất phát từ công tác tư tưởng. Vì lẽ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra giải pháp chấn chỉnh bằng cách, chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt dưới cờ đều đặn mỗi tháng, với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên dự sinh hoạt được nghe kể những mẩu chuyện về Bác, để từ đó rút ra những bài học quý cho bản thân, đơn vị. Cùng với đó, Ban Thường vụ đảng ủy, chi ủy sẽ đánh giá kết quả công tác thời gian qua, triển khai những việc cần làm ngay, đặc biệt là kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư, cho biết: Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”, “tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”... Vì lẽ đó, Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải tổ chức lễ chào cờ đầu tuần. Đây là việc đơn giản, nhưng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng rất lớn. Từ đó, phong trào học Bác, làm theo Bác trên địa bàn ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 

"Hơn ai hết, đội ngũ cán bộ chủ chốt càng phải nêu gương thực hành đạo đức, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)".
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy LÊ VIẾT CHỮ

Siết chặt kỷ luật Đảng

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Đặc biệt là đã khắc phục cơ bản những yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ. Đến nay, Đảng bộ tỉnh đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thật sự tiên phong gương mẫu. Trong lãnh đạo, Đảng bộ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác thanh tra; kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Trong đó có cả một số đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý. Đây là minh chứng rõ rệt cho công cuộc tái thiết kỷ cương, kỷ luật của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đảng viên Lê Văn Hoàng có hơn 50 năm tuổi Đảng, ở xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi), cho biết: Chúng tôi rất vui khi Đảng ta quyết liệt trong xử lý và công khai kết quả xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này đã tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng

Trong mọi hành động của cán bộ, đảng viên từ việc công đến đời tư, từ sinh hoạt hằng ngày đến lãnh đạo, quản lý... ít nhiều đều tác động đến uy tín, thanh danh của Đảng. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; nêu gương về trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, cho rằng: Đề cao trách nhiệm nêu gương là một trong những chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, mà Quảng Ngãi đã và đang thực hiện. Điều này được cụ thể hóa bằng Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, với các điều khoản và chế tài cụ thể. Hơn một năm thực hiện, quy định này đã có những tác động tích cực trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao, bước đầu tạo được sự tin yêu trong nhân dân.

THANH THUẬN

 

.
.