Cập nhật lúc: 14:17, 07/08/2017 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 4.8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã triệu tập hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh X.T
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh X.T


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phố biến nội dung: Nghị quyết số 11-NĐ/TW ngày 3.6.2017 về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3.6.2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3.6.2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã thông qua Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.             

                    X.T


 

.