Cập nhật lúc: 16:18, 01/06/2017 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 31.5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương  3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Minh Hòa đã truyền đạt nội dung Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương  3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, Bộ Chính trị đã chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trương Quang Tưởng đã báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương  Đảng (khóa XII). Đồng thời yêu cầu cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung triển khai tại hội nghị, tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhằm thực hiện mục tiêu Kết luận số 10 của Bộ Chính trị.

Thanh Thuận
 

.