Cập nhật lúc: 15:57, 16/05/2017 [GMT+7]
.

Sinh hoạt chuyên đề năm 2017: Xây dựng Đảng về đạo đức


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ mới mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Mục tiêu xây dựng Đảng hiện nay là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây cũng là chủ điểm của đợt sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”, nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.1890 – 19.5.2017)

Đối với đạo đức cách mạng, đạo đức của người đảng viên luôn được Bác Hồ đặt lên hàng đầu. Bởi theo Bác, người cách mạng là người phải có đạo đức, nếu là người không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Chi bộ văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 2.2017. 			 ẢNH: T.THUẬN
Chi bộ văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 2.2017. ẢNH: T.THUẬN


Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, qua những chặng đường lịch sử, đặc biệt ở những thời điểm khó khăn của đất nước, vấn đề đạo đức lại càng được nhân dân quan tâm và được các cấp ủy Đảng hết sức coi trọng. Trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực đang làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, từ những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thường xuyên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng lại càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Với ý nghĩa đó, đợt sinh  hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác, nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đợt sinh hoạt chuyên đề này không chỉ giới thiệu cho đảng viên những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống mà còn đánh giá những kết quả và hạn chế bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là việc thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã được thông qua tại đợt sinh hoạt chuyên đề tháng 2.2017.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu chi, đảng bộ chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất của cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn, liên hệ đưa ra những nội dung cụ thể của chi bộ, nhằm phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ những nội dung cơ bản của chuyên đề 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”, từng đảng viên lựa chọn một số vấn đề sát với chức năng, nhiệm vụ của mình, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, báo cáo với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát thực hiện; đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Trong đó, cần lưu ý các nội dung sát với thực tế, đảm bảo nhiệm vụ được giao, để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp, tránh hình thức, hành chính, xa rời thực tiễn của cuộc sống.

Thông qua đợt sinh hoạt lần này, một lần nữa, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh được nghe những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị gương mẫu học và làm theo Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.


Thanh Thuận

 

.
.