Cập nhật lúc: 06:33, 15/03/2017 [GMT+7]
.

Thanh An: Đổi mới phương thức lãnh đạo


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An (Minh Long) đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra.


Bí thư Đảng uỷ xã Thanh An Đinh Dông cho biết, sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng ủy là, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của địa phương, trong đó xác định những công việc trọng tâm của từng giai đoạn để lãnh đạo và tăng cường đi công tác cơ sở...

Cầu Hóc Nhiêu hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.
Cầu Hóc Nhiêu hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.


Cùng với đó, Đảng uỷ xã đã có những đổi mới về nội dung, hình thức của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các chi bộ cũng đã đưa nội dung việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng. Định kỳ hằng tháng, quý và năm, đều đánh giá kết quả việc làm theo Bác để biểu dương, nhân rộng các điển hình để ngày càng có nhiều việc làm tích cực hơn trong cán bộ, đảng viên, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ xã quản lý... Qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Định kỳ, Đảng uỷ tổ chức giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các thôn, xóm làm cầu nối triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội...

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình sản xuất lúa nước 2,5ha tại các cánh đồng thôn Đồng Rinh, Ruộng Gò và Thanh Mâu; nhân rộng mô hình đào ao thả cá và chăn nuôi gia súc, gia cầm... Tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và chăm sóc cây chè xanh; tham gia xây dựng nông thôn mới...

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng uỷ Thanh An tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, cán bộ, đảng viên... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.