Cập nhật lúc: 11:21, 08/03/2017 [GMT+7]
.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh: Làm việc với Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 7.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh làm việc với Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TU ngày 10.11.2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Theo báo cáo, Sơn Tịnh hiện có 47 chi, đảng bộ trực thuộc, với 2.346 đảng viên. Hằng tháng, tất cả các chi, đảng bộ đều duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, với hơn 90% đảng viên tham dự. Trình tự, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương.

Ngoài sinh hoạt định kỳ, một số chi, đảng bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên. Đến nay, tất cả các chi, đảng bộ đều thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Ngoài ra, thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chất lượng đảng viên trong các chi đảng bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.          
                                                                            
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cho rằng, nội dung các cuộc sinh hoạt chi bộ không chỉ đơn thuần là chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng đến với đảng viên mà cần cụ thể hóa các nghị quyết, quyết sách của Đảng, Nhà nước sát hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và thiết thực với đời sống của người dân. Các đảng viên được phân công phụ trách địa bàn, phải tham gia xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư ở địa phương, chứ không chỉ đạo chung chung.

Trong công tác cán bộ, Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh cần chỉ đạo rà soát, lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ năng lực, phẩm chất ngay từ cơ sở.    

                                                                                                              
Tấn An
 

.