Cập nhật lúc: 20:08, 18/02/2016 [GMT+7]
.

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư  (KH-ĐT) đã không ngừng nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác CCTTHC, góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Những năm qua, công tác CCTTHC luôn được Đảng bộ Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, coi đây là khâu đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp (DN) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước do đơn vị đảm trách. Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực KH-ĐT và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Thường xuyên rà soát các TTHC để kiến nghị UBND tỉnh loại bỏ các văn bản hết hiệu lực; sửa đổi, bổ sung và công bố kịp thời các TTHC còn thiếu, hoặc ban hành mới.

Cán bộ, nhân viên bộ phận một cửa Sở KH-ĐT giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ, nhân viên bộ phận một cửa Sở KH-ĐT giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Ông Nguyễn Cao Phúc - Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Năm 2016, Sở chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đề xuất sáng kiến CCTTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác CCTTHC; tiếp tục nâng cấp phần mềm điện tử để đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc. Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thủ tục phù hợp với quy định mới của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng... để xử lý theo mô hình “một cửa, tại chỗ”. Mục tiêu là giảm thời gian đăng ký DN còn 2,5 ngày, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư còn 15 ngày...

Quán triệt cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tập trung CCTTHC theo hướng chuyển từ “quản lý DN” sang “hỗ trợ DN”, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho DN sản xuất, kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý TTHC. Năm 2015, Sở đã nhận và xử lý 2.971 hồ sơ đăng ký kinh doanh. Thời gian xử lý bình quân 2,5 ngày/hồ sơ. Trình UBND tỉnh cấp phép cho 19 dự án đầu tư. Tổ chức thẩm định: 102 đề xuất chủ trương đầu tư, 3 dự án đầu tư mới, 102 hồ sơ kế hoạch đấu thầu, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư đến làm ăn...

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và cũng là năm “CCTTHC và thu hút đầu tư”. Do đó, Sở tập trung thực hiện Chỉ thị số 04, ngày 15.1.2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu tỉnh thành lập Tổ công tác giúp Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh các hoạt động xúc tiến hỗ trợ đầu tư; tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc cũng như các kiến nghị của nhà đầu tư. Tập trung giải quyết các TTHC để rút ngắn thời gian thực hiện các dự án.

Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện theo hướng thiết thực, đa dạng hóa từ nội dung, hình thức, phương thức xúc tiến đầu tư; thành lập Tổ công tác PCI nhằm đề xuất và thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định việc hoàn thiện cơ chế quản lý và đổi mới công tác xúc tiến thu hút đầu tư. Bên cạnh việc xúc tiến đầu tư truyền thống, Sở còn chú trọng việc xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư tại chỗ để họ an tâm mở rộng sản xuất. Chủ động “gõ cửa” để xúc tiến đầu tư trực tiếp đối với các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính, các nhà đầu tư có thương hiệu trong chuỗi giá trị quốc gia hoặc toàn cầu. Có chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực như hạ tầng Cụm Công nghiệp, KCN, gắn mô hình Khu đô thị - KCN để bổ trợ cho nhau, gắn với việc phát triển đô thị. Trong thu hút đầu tư, chú trọng các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế và những lợi thế mà Việt Nam có được khi gia nhập FTA, TPP. Mạnh dạn kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP các dự án gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá và trọng tâm của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tập huấn về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp định Thương mại tự do (FTA) cho các DN trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp DN nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ và sớm nhận biết thách thức hội nhập kinh tế quốc tế. Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DN vừa và nhỏ; phối hợp với các Ngân hàng xây dựng kế hoạch để lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với DN; kết nối Ngân hàng với các DN trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về vốn, hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh, tạo sự thân thiện và hài lòng của DN đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
 

Bài, ảnh: Bá Sơn


 

.
.