Cập nhật lúc: 20:08, 25/10/2015 [GMT+7]
.

Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống


(Baoquangngai.vn)- Sau 3 ngày (20-23.10.2015) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, quyết định những vấn đề trọng đại, đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình phát triển của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. 
 
Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới là tinh thần chủ đạo, xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời thảo luận kỹ lưỡng, đưa ra các mục tiêu, giải pháp phát triển toàn diện các ngành và lĩnh vực.
 

 

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

 

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá về phát triển công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao nguồn nhân lực và 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên 6 huyện miền núi; phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính để phát triển toàn diện, đồng bộ, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020. Các đại biểu dự Đại hội đã khách quan, công tâm, sáng suốt lựa chọn, bầu 56 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra trong sự phấn chấn và niềm tin lớn lao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặt trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào cấp ủy khóa mới và mong muốn mỗi đồng chí cấp ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định việc tham gia cấp ủy là vinh dự nhưng cũng đồng thời là trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.
 
Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, song với những thành quả đã đạt được và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, chúng ta sẽ có thêm niềm tin, ý chí và động lực vươn lên để đạt những thành tựu cao hơn trong chặng đường phát triển mới. 
 
Đại hội đã thành công tốt đẹp, song để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống đòi hỏi trách nhiệm, sự nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần đoàn kết của đội ngũ cấp ủy các cấp. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực tế. Mỗi đại biểu dự Đại hội là một hạt nhân tích cực và chủ động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn tỉnh, quyết tâm  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. 
 
Với niềm tin son sắt, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo nên những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 
 
 
PV
 
 
 
.