Cập nhật lúc: 19:55, 09/07/2014 [GMT+7]
.

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17


(Baoquangngai.vn)- Sáng 9.7, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17, khoá XVIII đã khai mạc. Các đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Minh Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 và xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Thông qua chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.


Triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thông qua Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Quán triệt Kết luận số 97 của Bộ chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo….

Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.  Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trong tỉnh GDP đạt 5.393 tỷ đồng ( trên 48% kế hoạch năm), giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.569 tỷ đồng (trên 49% kế hoạch), chỉ số giá tiêu dùng CPI khá bình ổn và có xu hướng giảm dần. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 1.420 tỷ đồng (tăng 5,7%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 16.194 tỷ đồng, tăng 31% và bằng 64% dự toán HĐND tỉnh giao. Nguồn vốn từ các dự án FDI đạt 22 triệu USD, tăng 36%. Các hoạt động về văn hóa, xã hội diễn ra khá sôi nổi. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước được đổi mới, đạt được hiệu quả thiết thực.

 

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị.


Trong công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2014 để chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Về nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kết luận Hội nghị của Tỉnh ủy lần thứ 15 khóa  XVIII. Trong đó, tập trung rà soát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII. Các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, kết luận của Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm.

Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 24 qua địa bàn theo chỉ đạo của TƯ và đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Chỉ đạo giải quyết, khó khăn vướng mắc để Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành dự án cung cấp điện quốc gia cho huyện Lý Sơn bằng cáp ngầm. Tạo điều kiện để dự án VSIP triển khai đúng tiến độ.

Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Kịp thời cho chủ trương, định hướng lớn trong những quyết định quan trọng để HĐND tỉnh thảo luận, quyết định trong các kỳ họp 6 tháng cuối năm 2014.

Tổ chức quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội Đảng  bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tập trung xây dựng văn kiện, chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nâng cao chất lượng việc đối thoại giữa thủ trưởng các sở, ban, ngành với nhân dân…

Trong buổi sáng, các đại biểu đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Buổi chiều, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 36 của Bộ chính trị khóa XI về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; nghe đồng chí Phạm Thanh Hải- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ về học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nghe đồng chí Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quán triệt Kết luận số 97 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày. Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục thông tin những nội dung của hội nghị.


Tin, ảnh: M.Toàn

 

.