Cập nhật lúc: 15:03, 12/03/2014 [GMT+7]
.

Để thực hiện Chuyên đề năm 2014 đạt hiệu quả


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ đề việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đây là chủ đề hết sức quan trọng trong bối cảnh Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục tập trung thực hiện công tác cán bộ và xem đây là khâu đột phá, lấy thước đo hiệu quả công việc để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.  Tuy nhiên, làm thế nào để thực hiện hiệu quả chủ đề này là điều người dân luôn mong mỏi ở mỗi cán bộ, đảng viên.

TIN LIÊN QUAN

Một nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2014 này là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đây là một vấn đề rất thiết thực và có ý nghĩa thời sự. Thiết thực và thời sự vì hiện nay tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo…đã trở nên phổ biến trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

 

 Thành uỷ Quảng Ngãi biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác.                                                                  Ảnh: PV
Thành uỷ Quảng Ngãi biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác. Ảnh: PV


Trên thực tế, kể từ khi Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)- “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai, việc “nói đi đôi với làm” ở tỉnh ta đã được cụ thể hóa rõ ràng hơn thông qua việc ban hành quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Thực hiện quy chế này đã có 10 giám đốc sở, ngành thực hiện đối thoại trên sóng PTTH tỉnh; 14/14 bí thư huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại 30 xã, phường, thị trấn; 107 bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại 169 thôn, tổ dân phố; đồng thời giải quyết trên 70% ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần làm giảm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo. Điều này cho thấy việc ban hành quy chế là một quyết định rất đúng đắn, hợp lòng dân và được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn trên 20% vấn đề mà người dân bức xúc vẫn chưa được các cơ quan chức năng, người đứng đầu địa phương, các sở, ngành liên quan giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân.  

Nói chuyện về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm nay cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, GS-TS Hoàng Chí Bảo đã phân tích rõ chủ đề “về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Thứ nhất là, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - đây là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Tổ quốc và nhân dân.

Từ trách nhiệm đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phải xác định mình là công bộc của dân để thực hiện sứ mệnh “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, là một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả. Thứ hai là, phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng. Bởi vì theo Bác, vấn đề này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng và toàn dân. Chống chủ nghĩa cá nhân trước hết phải chống từ trong Đảng và trong bộ máy quản lý Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, làm cho mỗi tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng khâu giáo dục nhận thức, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng động cơ đúng đắn.

Trong hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng xác định rõ mục đích, yêu cầu của chủ đề năm nay, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần liên hệ thực tiễn kết quả đạt được trong thời gian qua; trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tìm ra giải pháp hữu hiệu để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt là, chú trọng vai trò “nêu gương”, “nêu cao tinh thần trách nhiệm” phát huy hơn nữa vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2014 để tập trung giải quyết dứt điểm, đồng thời gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương; chọn những việc bức xúc, những yếu kém qua kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và qua đối thoại với dân, với cán bộ, công chức, viên chức để tập trung giải quyết, đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu.

Có thể nói rằng, việc toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)- “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thì việc học tập làm theo chuyên đề năm 2014 “về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” có ý nghĩa rất to lớn, là việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, tạo bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, góp phần cho việc học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực và có hiệu quả hơn.

 

*GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận TƯ:
Chủ đề năm nay rất sâu sắc và thiết thực, nhất là khi Đảng ta đang chuẩn bị tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào tháng 4.2016. Học tập và làm theo tấm gương của Bác là nâng cao được tinh thần trách nhiệm để chống được chủ nghĩa cá nhân, để lời nói việc làm đi đôi với nhau. Đây là điều mà mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân đều phải quan tâm nhưng phải bằng những việc làm thiết thực và phải có hiệu quả. Theo tôi nghĩ, từ ý nghĩa lớn lao của việc học tập này, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, mỗi tổ chức đảng làm sao phải học được Bác điều này: “Dĩ công vi thượng”. Tất cả chỉ quy tụ một câu đó thôi, tức là việc công, việc nước, việc dân lên trên hết “trọng dân, tin dân, kính dân, yêu dân để mà thương dân và để sống vì dân”.

*Đồng chí Phạm Viết Nho - Bí thư Huyện ủy Ba Tơ:
Huyện Ba Tơ luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp và cũng là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng bộ huyện. Bước đầu đã có những chuyển biến nhất định trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Với chủ đề năm nay là “nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân” một lần nữa cho thấy người cán bộ, đảng viên phải thấy rõ trách nhiệm của mình với nhân dân hơn bao giờ hết. Sau lớp học tập này, chúng tôi sẽ áp dụng, triển khai và tổ chức thực hiện trong công tác, trong sinh hoạt hằng ngày như lời Bác dạy, để lời Bác thật sự đi vào cuộc sống làm việc, sinh hoạt thường ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

*Đồng chí Nguyễn Đình Thủy - Trưởng phòng 2 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh:
Việc học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 được Tỉnh uỷ tổ chức truyền hình trực tiếp vừa qua cho thấy đã có sự đổi mới trong công tác truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi nhất từ trước đến nay, thu hút được sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Qua đợt học tập này mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan sẽ xác định được vị trí việc làm gắn với công việc của mình là vì dân và nói đi đôi với làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Riêng bản thân là một cán bộ ngành kiểm sát thì việc học tập và làm theo Bác lại càng cấp thiết hơn, vì có tinh thần trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân thì sẽ tránh trường hợp làm oan, làm sai và bỏ lọt tội phạm, vừa giữ đúng pháp luật vừa đảm bảo  tình hình an ninh trật tự, chính trị ổn định.

*Anh Bùi Ngọc Thành, tổ 4, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi:
Là một người dân tôi thấy rằng, người cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo đã hứa với dân điều gì là phải làm và phải thấy được những gì thiết thực cho  dân. Chẳng hạn như năm vừa rồi khi Bí thư Thành ủy về đây đối thoại với người dân địa phương và thấy được bức xúc của người dân ở tổ này không có nước sạch để sinh hoạt nên đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan liên quan lắp đặt ống nước. Vậy là bà con đã có nước sạch để dùng sau nhiều năm dùng nước phèn. Ai cũng phấn khởi vì lời hứa của người đứng dầu Thành uỷ trước dân đã được thực hiện.

 

  Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.
.