Ban chỉ đạo Tây Nguyên làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Thứ Tư, 20:15, 29/08/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 29/8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Nguyên do đồng chí H’Ngăm Niê Kdăm- Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh  ủy về kết quả thực hiện một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Thích-Phó Chủ tịch UBND đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến nay. Báo cáo nêu rõ: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cho đồng bào ở các huyện miền núi.

 

đồng chí H’Ngăm Niê Kdăm- Phó trưởng Ban chỉ đạo
Đồng chí H’Ngăm Niê Kdăm- Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.


Trong đó đã hỗ trợ xây dựng 124 công trình nước sinh hoạt phục vụ cho trên 8.228 hộ dân; hỗ trợ 2.868 ha đất sản xuất cho gần 6.000 hộ dân. Cùng với đó, công tác dạy nghề cũng được chú trọng, trong những năm qua đã có hàng ngàn người được hỗ trợ dạy nghề và cũng như tổ chức xuất khẩu lao động. Từ năm 2009 đến nay đã có 1.107 người ở 6 huyện miền núi đi xuất khẩu lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện một số chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều vướng mắc. Điển hình là việc thực hiện Quyết định số 1592 của Chính phủ, nguồn vốn phân bổ của Trung ương mới chỉ đạt hơn 13% khiến cho việc thực hiện Quyết định này kéo dài thời gian so với quy định. Việc quy định mức hỗ trợ đất sản xuất 20 triệu đồng/hộ là không phù hợp với thực tế, vì có những hộ được hỗ trợ đất sản xuất không cùng diện tích nhưng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương và vốn vay tín dụng ngang nhau là  không công bằng.

Do giá cả tăng cao nên mức vốn đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung được phê duyệt trong Đề án trước đây so với hiện nay không còn phù hợp. Đối với chính sách theo Quyết định số 33 của Chính phủ, mức hỗ trợ bình quân 15 triệu đồng/hộ để làm nhà, mắc điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, mua lương thực trong 6 tháng tính từ khi về điểm định canh định cư và hỗ trợ phát triển sản xuất là quá thấp, không phù hợp với thực tế. Việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18 của Chính phủ của các Bộ, ngành Trung ương kéo theo địa phương cũng thực hiện chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi về chế độ, chính sách của đối tượng thụ hưởng.

 

Những năm qua, Quảng Ngãi đã làm tốt công tác hỗ trợ nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số (Trong ảnh: Nhà tái định cư của người dân huyện Tây Trà).
Những năm qua, Quảng Ngãi đã làm tốt công tác hỗ trợ nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số (Trong ảnh: Nhà tái định cư của người dân huyện Tây Trà).


Để thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí phần kinh phí được duyệt hơn 10 tỷ đồng trong năm 2011 để hỗ trợ về nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; Kiến nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí nguồn kinh phí Quỹ vì Người nghèo để kịp thời hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

Đối với chính sách theo Quyết định số 1592 của Chính phủ cần sớm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế theo hướng kéo dài đến năm 2015; đồng thời có văn bản hướng dẫn về cơ chế quản lý, thủ tục cho vay vốn và tiếp tục bố trí đủ nguồn vốn theo Đề án đã được duyệt để tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện thuận lợi hơn.

Đối với chính sách theo Quyết định số 33 của Chính phủ cần tiếp tục phân bổ vốn thực hiện các Dự án định canh định cư; Tăng mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân để làm nhà ở, bắt điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, mua lương thực cho người dân định canh định cư có cơ hội phát triển.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã báo cáo kết quả xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị tại các xã; tình hình và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2002 đến 2011.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí H’Ngăm Niê Kdăm-Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện một số chính sách cho đồng bào các dân tộc.

Tuy nhiên, để việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với khu vực miền núi hiệu quả nhiều hơn nữa, đồng chí H’Ngăm Niê Kdăm yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần lựa chọn các công trình đầu tư có hiệu quả; tăng cường công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân sản xuất. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm hơn nữa trong việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Ban chỉ đạo Tây Nguyên sẽ đề nghị Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc này để các tỉnh thực hiện tốt hơn các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi.

 

M.Toàn

 

.