Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

22:02, 07/04/2020 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 06/4/2020, sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 06/4/2020 và ý kiến của các đồng chí dự họp, Thường trực Tỉnh ủy thấy rằng:

Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam, đến nay tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19, đây là kết quả tích cực bước đầu, thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. 

Với tinh thần ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh; phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch và điều trị, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng và các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu đúng, chấp hành thực hiện cách ly toàn xã hội và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các nội dung trong Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Trung ương; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định; trong đó phải kịp thời chấn chỉnh việc các tín đồ tụ tập tổ chức Thánh lễ Chúa nhật không bảo đảm quy định về phòng, chống dịch; tổ chức “Lễ ăn trâu” của đồng bào ở các huyện miền núi; tụ tập liên hoan; việc không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các chợ nông thôn… Đồng thời phải kịp thời đưa tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt để giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện phương châm về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, không được lơ là, chủ quan mà phải quyết liệt hơn nữa với quyết tâm chính trị cao và hành động kịp thời, hiệu quả. 

- Trong 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân, người lao động nghèo. Do đó, cấp ủy và chính quyền cơ sở khi thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” song hành với việc phát hiện người nghi nhiễm bệnh, còn phải rà soát người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ,… Tinh thần chung lúc này là không chờ Nhà nước trợ cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phải tiếp tục tuyên truyền động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội cùng đóng góp, kịp thời giúp đỡ cho người nghèo nhằm đảm bảo mức tối thiểu cuộc sống hàng ngày. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện:

2.1. Giao các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu đúng và thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề cách ly xã hội không phải là “ngăn sông cấm chợ”, không phải là ngăn cấm giao thông, hay tạm dừng thi công các công trình xây dựng, dừng hoạt động nhà máy… mà vẫn duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa nhưng vẫn phải bảo đảm các biện pháp cách ly xã hội trong quá trình sản xuất hoặc khi sử dụng phương tiện giao thông đưa đón cán bộ, nhân viên, không để lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch Covid-19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể khôi phục sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động; đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và hậu dịch bệnh để ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.2. Sở Lao động, Thương binh và xã hội chú trọng thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi; chủ động nghiên cứu các nguồn hỗ trợ của Trung ương đề xuất phương án, kế hoạch hỗ trợ an sinh xã hội kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực.

2.3. Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh đối với các loại hình phương tiện giao thông; đồng thời nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết trong từng trường hợp vận chuyển cấp thiết như cấp cứu, sinh đẻ và các trường hợp cấp thiết khác của người dân. Chủ động chỉ đạo các đơn vị vận tải tích cực phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ việc ký hợp đồng vận chuyển đưa, đón công nhân bảo đảm khoảng cách an toàn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

2.5. Việc quản lý bảo đảm hậu cần tại các khu cách ly tập trung, thống nhất tiếp tục giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị điều hành.

3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên cơ sở Công văn số 8356-CV/BTGTW ngày 01/4/2020, Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 27/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Thông báo kết luận số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các Kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng lòng, chung sức vượt qua đại dịch; biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp vào phòng, chống dịch Covid-19; định kỳ 2 tuần/lần tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Lê Viết Chữ
 
.