Họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III- năm 2019

21:34, 14/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)-Chiều 14.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III- năm 2019.
Để triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, UBND 6 huyện miền núi đã thành lập các Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức. Tiến hành họp các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội.
 
Các huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện theo đúng kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, huyện Minh Long sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 1.6.2019, Trà Bồng ngày 12.6, Sơn Tây ngày 14.6, Sơn Hà ngày 20.6, Ba Tơ ngày 21.6. Riêng huyện Tây Trà có kế hoạch tổ chức Đại hội ngày 22.5, nhưng đang điều chỉnh thời gian sang đầu tháng 6.2019.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
 
Đến nay, các huyện đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung cụ thể để tổ chức Đại hội như: Xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội; Phân bổ và chọn cử đại biểu dự đại hội cấp huyện, công tác hậu cần, tuyên truyền Đại hội…
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và thông qua một số nội dung: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội. Thông báo phân bổ 250 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh cho UBND các huyện và các sở, ngành liên quan. Hướng dẫn, thông báo chỉ tiêu khen thưởng tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh…
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện và các sở, ngành chọn cử đại biểu dự đại hội sau khi có thông báo. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các Tiểu Ban giúp việc tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ như đã phân công.
 
Với Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, các thành viên trong Ban Chỉ đạo được phân công phải tham dự đầy đủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì các thành viên cần kịp thời báo cáo để Ban Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và điều chỉnh lại.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
.