Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở NN&PTNT

22:31, 19/02/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 19.2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã làm việc với Sở NN&PTNT về kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019.
Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu của ngành đều vượt kế hoạch và cao hơn năm 2017. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 15.390 tỷ đồng, tăng 1,9% so với kế hoạch, trong đó nông nghiệp đạt 8.448 tỷ đồng, lâm nghiệp 1.035 tỷ đồng, thủy sản 5.907 tỷ đồng.
 
Ngành phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành trong năm 2019 từ 3,3 - 3,5%; sản lượng lương thực đạt 497.844 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 81.000 tấn; 19 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, ngành nông  nghiệp tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 
 
Chú trọng thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt chú trọng các chính sách hỗ trợ khuyến khích dồn điền đổi thửa, hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ, phát triển rừng cây gỗ lớn, chuyển đổi đất lúa sang cây trồng cạn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp...
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại buổi làm việc.
 
Chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị nông sản.
 
Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; nâng cao năng lực của các HTX, đẩy mạnh liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong năm 2018, tuy nhiên, tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao, tình trạng được mùa mất giá vẫn còn diễn ra. 
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT cần bám vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai phù hợp với thực tế của ngành.
 
Ngành cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là nâng cao giá trị những ngành có lợi thế.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Sở NN&PTNT khẩn trưởng thành lập Hiệp hội sản xuất, chế biến gỗ, dăm gỗ; chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị bàn về  tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho Quảng Ngãi. 
 
 
Tin, ảnh: C.P
.