Cập nhật lúc: 15:36, 28/12/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị toàn quốc công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2018


(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.12.2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị.      
                      
Năm 2018, công tác thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết với thông tin đối nội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo, tạo điều kiện để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp các với các quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền cũng như có yêu sách trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

 

Phát biểu tại hội nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. 

Đồng thời nêu rõ, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định được đúng tầm quan trọng của việc triển khai các nội dung trên. Công tác nghiên cứu, dự báo còn hạn chế. Nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, địa bàn; chưa khai thác được hết lợi thế của công nghệ thông tin, truyền thông…
 
Năm 2019, tình hình quốc tế, khu vực và trên Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tính chủ động, sáng tạo; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đổi mới nội dung và phương thức thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôn tin, truyền thông hiện đại; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác tuyên truyền...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị về vấn đề này.
 
Đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc cần được quan tâm, đầu tư. Công tác tuyên truyền biển, đảo ở các bộ, ngành địa phương, đơn vị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhất là công tác phối hợp trong giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trên Biển Đông và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước...
 
Tại hội nghị, các tham luận đã tập trung bàn về những vấn đề: kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; kinh nghiệm triển khai của một số bộ, ngành, địa phương; những vấn đề cần chú ý trong việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền năm 2019…
 
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 28 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2018. Báo Quảng Ngãi là 1 trong số 10 tập thể được khen thưởng về công tác tuyên truyền biển đảo.
 
PV
.