Cập nhật lúc: 14:20, 03/10/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị trực báo MTTQ và các hội đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 2.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã chủ trì Hội nghị trực báo với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để đánh giá tình  hình công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

Trong quý III/2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại buổi trực báo. ẢNH: THANH THUẬN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại buổi trực báo. ẢNH: THANH THUẬN


Trong đó, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Kế hoạch số 125 của Tỉnh ủy; chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền...

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội, những bức xúc, nổi cộm để kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết; phát động các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị MTTQ và các hội đoàn thể cần rà soát chương trình công tác năm 2018, xem những nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì đưa vào kế hoạch quý IV để thực hiện; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và 7, kế hoạch quán triệt nghị quyết Trung ương 8 đến đoàn viên, hội viên; tập trung cùng các cấp chính quyền giải quyết các vấn đề xã hội, như việc làm, đời sống công nhân, nông dân, đặc biệt là môi trường; MTTQ và các hội đoàn thể  chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các thành viên lãnh đạo; tổ chức tốt việc kiểm điểm đánh giá cán bộ, công chức năm 2018 theo hướng thực chất...


T. THUẬN

 

.