Cập nhật lúc: 17:15, 30/09/2018 [GMT+7]
.

Nghiêm túc thực hiện việc xóa bỏ lò gạch thủ công


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở và địa phương liên quan về việc yêu cầu chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện việc xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, lò gạch đất sét sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10.9.2018 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-CNXD ngày 6.6.2018.
 
Lò gạch thủ công hoạt động gây ô nhiễm môi trường
Lò gạch thủ công hoạt động gây ô nhiễm môi trường
 
 
Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận đầu tư các dự án cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung đảm bảo; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét.
 
PV
.