Cập nhật lúc: 16:57, 07/08/2018 [GMT+7]
.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát


(Báo Quảng Ngãi)- Kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng trong công tác Đảng và công tác quản lý nhà nước. Đây là công cụ để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao quyền. Thực hiện có hiệu quả công tác này sẽ thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển; phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí; củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đảm bảo kỷ cương phép nước được thực hiện nghiêm minh.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện dưới nhiều hình thức, trực tiếp hoặc gián tiếp; thông qua các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện, hoặc thông qua các tổ chức ở cộng đồng dân cư. Thực tế cho thấy, qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm; thu hồi hàng ngàn tỷ đồng và nhiều tài sản cho ngân sách nhà nước.

Ngay như ở tỉnh ta, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã thực hiện 645 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành tại 1.567 đơn vị; phát hiện 549 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 2.135 triệu đồng. Cũng qua xử lý đơn thư, cơ quan chức năng đã phát hiện một vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và đã chuyển cho cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đó cho thấy, nếu chúng ta không làm tốt công tác thanh, kiểm tra, giám sát thì chắc chắn rằng, mỗi năm sẽ có hàng nghìn tỷ đồng tiền đầu tư của ngân sách bị sử dụng lãng phí, hoặc bị tham nhũng. Hay như, nếu chúng ta làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì sẽ không có chuyện người dân xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) phản đối Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc gây ô nhiễm môi trường bằng cách ngăn cản không cho xe chở rác thải sinh hoạt vào bãi rác Nghĩa Kỳ. Với kết quả kỳ thi tuyển viên chức giáo dục vừa qua cũng thế, nếu các bên liên quan làm tốt vai trò giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ thì sẽ không có chuyện “người đỗ thành rớt, người rớt thành đỗ thủ khoa”…

Theo xác định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng, lãng phí là đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng tài sản công và công tác tổ chức cán bộ. Hệ quả của việc tham nhũng trong những lĩnh vực này là rất nghiêm trọng, vì không những gây thất thoát tài sản, tiền của ngân sách nhà nước; làm thoái hóa, biến chất một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; mà nghiêm trọng hơn là làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên đối với vai trò lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.

Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải coi trọng công tác thanh, kiểm tra, giám sát trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế- xã hội; khuyến khích công tác tự kiểm tra, giám sát trong mỗi cơ quan, đơn vị và vai trò giám sát của cộng đồng dân cư.


ĐỨC NGUYỄN
 

.