Cập nhật lúc: 17:41, 27/06/2018 [GMT+7]
.

Cục thuế và Bưu điện tỉnh ký kết việc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân

 


(Baoquangngai.vn)-Chiều 27.6, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi và Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán giữa 2 đơn vị.
 
Theo hợp đồng ký kết, từ ngày 1.7.2018 - 31.12.2018, Cục Thuế Quảng Ngãi ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả doanh thu theo hóa đơn) đăng ký thuế tại các chi cục thuế thuộc Cục Thuế Quảng Ngãi. 

 

Đại diện 2 đơn vị ký kết
Đại diện 2 đơn vị ký kết
Cục Thế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục thuế các huyện, thành phố rà soát số hộ kinh doanh, số thuế, tình hình nợ thuế của từng hộ, cá nhân kinh doanh để cung cấp cho Bưu điện các huyện, thành phố thực hiện tốt việc thu thuế khoán trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho nhân viên Bưu điện về chính sách thuế, quy trình quản lý thuế.
 
Bưu điện tỉnh có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo thực hiện tốt việc thu thuế. Tập trung đôn đốc triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế, cung cấp các mẫu chứng từ thu tiền cho người nộp thuế đạt yêu cầu và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Mục tiêu của việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, phù hợp cho người nộp thuế. 
 
Tin, ảnh: M.T
 
 
 
.