Cập nhật lúc: 21:10, 22/02/2018 [GMT+7]
.

Cử 11 công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách 11 công chức, viên chức của 5 Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.
 
​Theo quyết định phê duyệt, 11 công chức, viên chức của các cơ quan nêu trên sẽ đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 31/3/2018 theo chế độ biệt phái tối thiểu từ 12 tháng trở lên và được thay đổi sau mỗi đợt biệt phái hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.
 
Lương và chế độ, chính sách của công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó thực hiện chi trả theo quy định và được hưởng chế độ hỗ trợ thêm trong thời gian làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi theo quy định hiện hành.
 
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan hành chính nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Trung tâm là đầu mối tập trung có chức năng thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.
 
PV

 

.