Cập nhật lúc: 21:51, 29/12/2017 [GMT+7]
.

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018

 


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định giao các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018.

​Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn hơn 14.913,5 tỷ đồng; tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn 14.655 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 13.985 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất​ khẩu, nhập khẩu 670 tỷ đồng; Thu vay vốn để bù đắp bội chi là 155 tỷ đồng; Thu để lại chi là 103,5 tỷ đồng.

Tổng thu Ngân sách địa phương trên 14.092 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách địa phương trên 13.988 tỷ đồng và thu để lại chi 103,5 tỷ đồng. Tổng chi Ngân sách địa phương dự toán năm 2018 hơn 14.092 tỷ đồng; trong đó ngân sách cấp tỉnh trên 8.500 tỷ đồng và ngân sách huyện hơn 5.500 tỷ đồng.

Dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc danh mục bố trí trong trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã có quyết định đầu tư, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án quan trọng của địa phương, dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2018, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản và tối thiểu 20% số vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, nếu còn nguồn mới xem xét bố trí cho dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên dự án cấp bách về phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường.

Bố trí chi thường xuyên đảm bảo các chế độ chính sách cho con người, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên năm 2018 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017- 2025. 

Nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; bố trí 20% từ nguồn thu tiền sử dụng đất của cấp tỉnh trong năm 2018 để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã đang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan) được để lại 100% bằng hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã để thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết sử dụng cho chi đầu tư phát triển; trong đó bố trí tối thiểu 60% để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế và bố trí 10 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm trong dự toán và trong tổ chức thực hiện; không kể thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang nếu có.

Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu trên, thực hiện tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm này ở ngân sách tỉnh để bố trí thực hiện chính sách tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; thu hút ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh.

PV

.