Cập nhật lúc: 19:54, 13/04/2017 [GMT+7]
.

Tạm dừng cấp phép các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng cấp phép mới các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn để bù chi phí duy tu, nạo vét các tuyến giao thông thủy trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện việc quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh chống hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4/2017; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ động kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu tranh với các hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp nói riêng và khoáng sản nói chung trên địa bàn;

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc ngăn chặn, xử lý việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cát, sỏi lòng sông; Tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cát, sỏi lòng sông.

PV

.