Cập nhật lúc: 17:09, 10/04/2017 [GMT+7]
.

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ quý II/2017


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 7.4, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô đã chủ trì buổi trực báo đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017. 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô phát biểu chỉ đạo tại buổi trực báo.       Ảnh: Thanh Thuận
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô phát biểu chỉ đạo tại buổi trực báo. Ảnh: Thanh Thuận

Trong quý I/2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện công tác dân vận đạt một số kết quả tích cực, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; tập trung đổi mới phương pháp quản lý, điều hành theo hướng phục vụ nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô đề nghị, trong quý II/2017, ban dân vận các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng thực hiện Quyết định 217 “về giám sát, phản biện xã hội” và Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân”; đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với nhân dân.

THANH THUẬN
 

.