Cập nhật lúc: 22:36, 17/03/2017 [GMT+7]
.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình giảm nghèo ở Sơn Tây


(Baoquangngai.vn)- Ngày 17.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên trên địa bàn xã Sơn Liên và Sơn Mùa, huyện Sơn Tây. 

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Sơn Liên tại buổi kiểm tra, năm 2011 đến nay, từ nguồn vốn thuộc các Chương trình 30a, 135 giai đoạn 2 và Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, xã Sơn Liên, đã triển khai thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ sản xuất giúp dân chuyển đổi sinh kế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Qua đó, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức nhận thức của đồng bào dân tộc Ca dong ở địa phương….
 
Đối với địa bàn xã Sơn Mùa, giai đoạn 2011- 2015, tổng kinh phí được bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 17 tỷ đồng, trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 13 tỷ đồng, vốn hỗ trợ sản xuất gần 4 tỷ đồng. Riêng với Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, xã Sơn Mùa được hỗ trợ thực hiện 2 hợp phần gồm: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cấp thôn bản và hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.
 
Theo đánh giá của UBND xã Sơn Mùa, qua triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo tại địa phương đã thu được những kết quả đáng khích lệ, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ và nhân dân; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt…Đây là tiền đề để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ hỗ nghèo trên địa bàn xã Sơn Mùa giảm xuống còn 54,66%. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đi kiểm tra các mô hình giảm nghèo ở các hộ gia đình
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đi kiểm tra các mô hình giảm nghèo ở các hộ gia đình.

 

Tuy nhiên, qua đi kiểm tra thực tế các mô hình được triển khai tại các địa phương này, đặc biệt là xã Sơn Liên, nhìn tổng thể, phần lớn các mô hình phát triển nông -lâm nghiệp được triển khai mang lại mang lại hiệu quả chưa cao, thậm chí nhiều mô hình không hiệu quả gây thất thoát, lãng phí lớn tiền đầu tư của Nhà nước.  
 
Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu các địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận lại, đánh giá đâu là cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu với địa phương để có những kế hoạch hỗ trợ sản xuất phát triển hiệu quả, bền vững; kiên quyết thay đổi, loại bỏ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi kém hiệu quả. 
 
Cùng với việc lựa chọn các mô hình chưa phù hợp, cán bộ địa phương cũng chưa thật sự sâu sát với dân, không thường xuyên hướng dẫn "cầm tay chỉ việc" cho đồng bào các kỹ thuật nuôi trồng phù hợp. Chính vì vậy, những cây, con giống cấp cho người dân cũng như những mô hình được triển khai không có sự giám sát chặt chẽ, dẫn đến hiệu quả mang lại không cao và không thực sự tạo đòn bẩy để những người dân được thụ hưởng có điều kiện phát triển kinh tế. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nhấn mạnh, muốn triển khai các mô hình giảm nghèo đạt hiệu quả, trước hết, cán bộ địa phương phải thay đổi nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai các Chương trình, dự án giảm nghèo. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, địa phương cần gắn quyền lợi, trách nhiệm của người dân trong các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó, tránh được sự trông chờ, ỷ lại của người dân vào Nhà nước; đồng thời, để những chính sách của Đảng và Nhà nước đưa đến cho bà con đồng bào miền núi phát huy được hiệu quả tốt nhất. 
 
N.Đức
.