Cập nhật lúc: 10:14, 01/12/2016 [GMT+7]
.

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX


(Baoquangngai.vn)- Sáng 1.12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Hội nghị Tỉnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX rất quan trọng, là cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trong năm 2017 và cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 
 
Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh năm 2016; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2017; thảo luận và thông qua Nghị quyết về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020; xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc
 
Đồng thời Hội nghị sẽ nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 và 6; chất vấn và trả lời chất vấn.
 
Đối với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các đại biểu bám sát tình hình thực tế của địa phương, thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn cơ bản; đánh giá khách quan, sát đúng những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế, yếu kém; làm rõ nguyên nhân. 
 
Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình trong thời gian đến về thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức để thảo luận, xác định mục tiêu tổng quát, quyết định các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng năm 2017; đề ra nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, thiết thực để thực hiện có hiệu quả, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thực hiện có hiệu quả 05 nghị quyết chuyên đề, 04 kết luận của Tỉnh ủy; các chủ trương đổi mới của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tạo môi trường đầu tư và khởi nghiệp.
 
Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, tính thiết thực của việc thực hiện Đề án vị trí việc làm; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế; khơi thông, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp...
 
Về Nghị quyết cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đại biểu cần tập trung bàn bạc, thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.
 
Một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị hoặc cá nhân chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; cơ quan nhà nước chủ yếu thực hiện chức năng quản lý nhà nước; khuyến khích xã hội hóa thực hiện các dịch vụ công; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; cải cách thủ tục gắn với hiện đại hóa nền hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
 
Xây dựng chính quyền liêm khiết, kiến tạo, hành động, phục vụ tổ chức công dân; tạo môi trường thuận lợi huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
.