Cập nhật lúc: 14:27, 17/08/2016 [GMT+7]
.

Quán triệt và ký cam kết thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.8, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện Quyết định 306-QĐ/TU ngày 25.5.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

TIN LIÊN QUAN

Tham gia hội nghị có Ủy viên TƯ Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, các cán bộ chủ chốt của tỉnh và 14 huyện, thành phố. 
 
Theo đó, mục đích của hội nghị nhằm quán triệt cho các cấp, các ngành, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững từng nội dung cơ bản của Quyết định 306 về việc Ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Quy định áp dụng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo quy định này, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện nghiêm trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.  
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ký cam kết
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ký cam kết.

 

Dưới sự chính kiến của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí cán bộ chốt của tỉnh ký cam kết
Dưới sự chứng kiến của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí cán bộ chốt của tỉnh ký cam kết.
 
Đây là cách làm sáng tạo với mục đích tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó soát xét, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và sức bật mới trong công tác cán bộ. 
 
Đồng thời, quy định này là cơ sở, căn cứ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, tạo sự ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng cán bộ chủ chốt của tỉnh đã tiến hành ký cam kết trách nhiệm. Việc làm này khẳng định quyết tâm chính trị của từng đồng chí, cam kết tinh thần làm việc với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, góp phần quan trọng vào việc tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện chức trách, phát huy vai trò người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định 306-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy định của cấp mình, đơn vị mình, nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản, toàn diện trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tạo ra động lực mới cho sự phát triển.
 
N.Đức
 
.