Cập nhật lúc: 13:55, 25/05/2016 [GMT+7]
.

Công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo


(Báo Quảng Ngãi)-Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 20.5.2016 công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, 5 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Giao khu vực biển; gia hạn quyết định giao khu vực biển; sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; trả lại khu vực biển; thu hồi khu vực biển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

THANH SƠN
 

.
.