Cập nhật lúc: 14:29, 17/06/2015 [GMT+7]
.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII


(Baoquangngai.vn)- Sau hai ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

TIN LIÊN QUAN

Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. 
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân huyện Sơn Tịnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dù có những khó khăn phát sinh khi thực hiện Nghị quyết 123 của Chính phủ về thay đổi địa giới hành chính, nhưng các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của huyện vẫn đạt khá cao.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo đại hội.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ cũng đã chỉ ra một số khó khăn, thách thức của Sơn Tịnh trong thời gian tới, đó là phần lớn các xã đều thuần nông, tiềm năng về phát triển công nghiệp, du lịch còn nhiều hạn chế, thương mại, dịch vụ chưa phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội còn yếu kém; đặc biệt, trung tâm huyện lỵ mới chưa được xây dựng hoàn chỉnh, trụ sở hành chính nằm ngoài địa bàn quản lý gây nhiều khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của bộ máy.
 
Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới và đại biểu dự Đại hội cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên và các  tầng lớp nhân dân; khẩn trương xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, nhất là kế hoạch phát triển nông nghiệp bền vững. 
 
Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và sự lan tỏa của Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, Khu Kinh tế Dung Quất để phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các ngành sử dụng nhiều lao động, nguyên liệu tại chỗ và các ngành công nghiệp phụ trợ. 
 
Bên cạnh đó, Sơn Tịnh cần gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả chính sách cho người có công cách mạng, chính sách xã hội, an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao năng lực của cơ sở y tế. 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ  cũng đề nghị huyện cần tập trung xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, có trình độ và năng lực thực tiễn, tâm huyết với công việc, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 lần này đã tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của huyện, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2020. Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và dự thảo các văn kiện trình trình Đại hội XII của Đảng.
 
Đại hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết Đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết đại hội.
 
Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp từ nay đến năm 2020 với các mục tiêu, chỉ tiêu cao, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong huyện, tiếp tục đổi mới, quyết tâm đưa huyện Sơn Tịnh phát triển nhanh và bền vững. 
 
Huyện Sơn Tịnh phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất đạt 5.018,1 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,3%, trong đó, nông – lâm – thủy sản tăng 1,3%, công nghiệp – xây dựng tăng 19,4%, thương mại – dịch vụ tăng 5,7%. Thu nhập bình quân đầu người 28-30 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra hằng năm. Sản lượng lương thực đạt trên 49,3 nghìn tấn. Kiên cố hóa 55km kênh mương nội đồng; bê tông xi măng và thâm nhập nhựa 54km đường giao thông nông thôn. 
 
Xây dựng 5 xã đạt tiêu chí nông thông mới, kể cả 2 xã điểm. 95-100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Bình quân hằng năm, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động, xuất khẩu 50 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,6-2%. Bình quân hàng năm, 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,25% dân số, giao quân đạt 100% chỉ tiêu năm. 

 

BCH mới ra mắt đại hội.
BCH mới ra mắt đại hội.
 
Tập trung nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao tỷ trọng chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp và xây dựng các vùng cây nguyên liệu chuyên canh; Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hợp tác xã nông nghiệp; Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện của huyện và định hướng chung của tỉnh...
 
Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện. 
 
Đồng chí Võ Văn Hào được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Ngọc Thái, đồng chí Phạm Vinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
M.Toàn
 
.