Cập nhật lúc: 20:08, 21/04/2014 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Phân khai hơn 150 tỷ đồng thực hiện Chương trình nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phân khai hơn 152 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phân bổ huyện Bình Sơn: 16,8 tỷ; Tư Nghĩa: 26,3 tỷ; Sơn Tịnh: 21,8 tỷ; Thành phố Quảng Ngãi: 18 tỷ; Nghĩa Hành: 46,7 tỷ; Mộ Đức 13,6 tỷ và huyện Đức Phổ 9,1 tỷ.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chủ tịch yêu cầu UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi bố trí vốn ngân sách địa phương hỗ trợ cho các xã theo cơ chế đã ban hành tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 7.2.2013 của UBND tỉnh và chỉ đạo các xã triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước về giải ngân vốn theo quy định.

Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 1 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 32 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 64 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; 67 xã đạt 4 tiêu chí nông thôn mới. Số lượng tiêu chí tăng thêm bình quân ở mỗi xã 2,4 tiêu chí/xã, có một số xã số lượng tiêu chí tăng nhanh như: Bình Dương, Phổ Vinh, Tịnh Trà, Hành Nhân, Hành Minh, Sơn Thành, Tịnh Giang…
 
Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM tỉnh ta còn chậm so với nhiều địa phương trong cả nước. Chủ yếu tập trung vào phát triển hạ tầng. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu tập trung vào các mô hình khuyến nông phổ biến, ít mô hình mới có tính đột phá về kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ ít hiệu quả. Tư tưởng của đại đa số cán bộ và người dân còn trông chờ ỷ lại vào nguồn lực của nhà nước…

 

PV
 

 

.