Cập nhật lúc: 09:46, 20/03/2014 [GMT+7]
.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh làm việc với huyện Ba Tơ:

Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 19.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh đã chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Ba Tơ về kết quả giải quyết chế độ bệnh binh đối với nhân dân theo Công văn số 6572 của Bộ Quốc phòng; tình hình nghi kỵ cầm đồ trong đồng bào dân tộc Hrê những năm qua. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.THUẬN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.THUẬN


Qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 02 của Huyện ủy Ba Tơ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng chống tư tưởng nghi kỵ cầm đồ trong đồng bào dân tộc Hrê”, tình hình nghi kỵ cầm đồ trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Tơ đã giảm đáng kể, chỉ còn xảy ra 45 vụ, giảm 52,6% so với 5 năm trước.

Đặc biệt, sau Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02, Huyện ủy tiếp tục ban hành Kết luận 109 về thực hiện Nghị quyết 02 tập trung chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đồng bộ từ trong đảng đến nhân dân. Nhờ đó, đại bộ phận cán bộ và nhân dân đã thực hiện nghiêm túc Kết luận 109. Tuy nhiên, vấn đề mê tín dị đoan, nghi kỵ cầm đồ vẫn còn ngấm ngầm diễn ra ở một số khu dân cư vùng sâu, vùng xa, nơi kinh tế, đời sống của nhân dân còn khó khăn và trình độ dân trí thấp.

Về kết quả giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc ít người trên địa bàn huyện theo Công văn 6527, huyện đã tiến hành thanh tra tại 11 xã, giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc ít người. Theo đó, toàn huyện có 249 người được giải quyết chế độ bệnh binh, đã thanh tra 219 người, trong đó giải quyết đúng đối tượng 149 đối tượng, giải quyết chế độ sai 70 đối tượng, với tổng số tiền cấp sai đối tượng gần 3,2 tỷ đồng, nhưng việc thu hồi số tiền trên huyện đang gặp nhiều khó khăn. Huyện ủy Ba Tơ cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với 39 đảng viên, 4 tổ chức đảng vi phạm thực hiện sai chế độ chính sách trên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Đảng bộ trong việc xóa bỏ tệ nạn nghi kỵ cầm đồ trên địa bàn huyện thông qua việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch thực hiện. Phó Bí thư đề nghị Huyện uỷ cần tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác này gắn với Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND Huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phân công, phân nhiệm cán bộ theo dõi kiểm tra công tác này; rà soát những vấn đề tồn đọng để giải quyết kịp thời.

Trong đó tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đưa công tác vận động này vào nhiệm vụ công tác thường xuyên, trước mắt và cả lâu dài. Đồng thời phân công cán bộ đi cơ sở để phát hiện và nắm tình hình. Bên cạnh đó huyện cần xây dựng lực lượng nòng cốt, người có uy tín thật sự ở cơ sở; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc.

Về thực hiện Công văn số 6572, Phó Bí thư khẳng định đây là chủ trương đúng, thể hiện chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện thì cách làm sai, dẫn đến nhiều sai phạm. Phó Bí thư yêu cầu huyện Ba Tơ cần rà soát lại toàn bộ các đối tượng và thanh tra, kết luận rõ ràng, đối tượng nào đúng thì tiếp tục chi trả, đối tượng sai thì dừng chi trả; đồng thời những cán bộ đảng viên có sai phạm thì phải xử lý và kiên quyết thu hồi. Riêng đối với những đối tượng là người đồng bào có hoàn cảnh khó khăn thì chờ ý kiến chỉ đạo sau…

Thanh Thuận
 

.