Cập nhật lúc: 19:44, 14/01/2014 [GMT+7]
.

40 học viên nhận chứng chỉ chuyên ngành công tác xã hội Hội Nông dân


(Baoquangngai.vn)- Sáng 14.1, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng và cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia lớp đào tạo nâng cao kỹ năng phương pháp công tác xã hội chuyên ngành Hội Nông dân năm 2013.
 

Lớp học có 40 học viên là cán bộ chủ chốt và cán bộ dự nguồn Hội Nông dân cấp xã của tỉnh. Trong thời gian 3 tháng, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân.

 

Hiệu trường Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.
Hiệu trường Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.
 
Đây là lớp đào tạo đầu tiên cán bộ hội nông dân cấp xã của tỉnh để có một đội ngũ cán bộ chuyên sâu, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng cơ bản ngành công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Hội Nông dân trong giai đoạn cách mạng mới.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
.