Cập nhật lúc: 14:20, 21/12/2013 [GMT+7]
.

Ưu tiên bố trí nguồn lực cho những xã thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.12, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban tiến độ trong quý IV năm 2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Theo Văn phòng Điều phối chương trình, tính đến nay toàn tỉnh đã có 155/164 xã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng NTM, có 33 xã quy hoạch chi tiết điểm dân cư trung tâm xã và hạ tầng thiết yếu, quy hoạch phát triển sản xuất và hạ tầng phục vụ sản xuất.
 
Toàn tỉnh chưa có xã nào đạt 19 tiêu chí,  xã Bình Dương đạt nhóm 15-18 tiêu chí, 31 xã đạt nhóm từ 10-14 tiêu chí, 59 xã đạt nhóm từ 5-9 tiêu chí, 73 xã đạt nhóm từ 0-4 tiêu chí. Các tiêu chí đạt nhiều nhất là: an ninh trật tự xã hội, hệ thống chính trị, bưu điện, văn hóa, y tế… Các tiêu chí ít đạt nhất là: cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, thủy lợi, môi trường, thu nhập.
 
Năm 2013, số lượng tiêu chí tăng thêm ở mỗi xã bình quân cả tỉnh là 1,6 tiêu chí, một số xã tiêu chí đạt được tăng nhanh như Phổ Ninh, Phổ Vinh (huyện Đức Phổ), Nghĩa Thương (Tư Nghĩa), Tịnh Giang (Sơn Tịnh), Hành Minh, Hành Đức (Nghĩa Hành), Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa)… Trong 33 xã phấn đấu đạt NTM vào năm 2015 đều tăng từ 1-7 tiêu chí. Một số xã có cách làm hay như xã Bình Mỹ (Bình Sơn) với mô hình làm đường bê tông xi măng.

 

Tiêu chí giao thông là 1 trong những tiêu chí khó đạt nhất của Chương trình xây dựng NTM.
Tiêu chí giao thông là 1 trong những tiêu chí khó đạt nhất của Chương trình xây dựng NTM.
 
Trong năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư toàn tỉnh là 754 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đầu tư trực tiếp cho chương trình là 217 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 159 tỷ đồng, vốn tín dụng 226 tỷ đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp 67 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư 53 tỷ đồng và vốn huy động từ các nguồn khác 30 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, chương trình còn nhiều hạn chế, nhiều mục tiêu đề ra thiếu tính thực tiễn, chưa hợp lý, không có nguồn lực đảm bảo và lộ trình phù hợp, nặng về đầu tư cơ sở hạ tầng, ít chú trọng đến lĩnh vực sản xuất. Việc huy động các nguồn lực tập trung cho xây dựng NTM còn hạn chế. Tại cấp xã, chương trình triển khai quá chậm, đến nay vẫn còn hơn ¼ số xã chưa có đề án. 
 
Tổng nhu cầu vốn ngân sách đầu tư cho 33 xã phấn đấu đạt NTM vào năm 2015 khoảng 884 tỷ đồng. Nhiều địa phương kiến nghị tỉnh cần ưu tiên vốn đầu tư cho 33 xã điểm phấn đấu đạt NTM vào năm 2015.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Chương trình để nhân dân hiểu và chủ động tích cực tham gia.
 
Trong điều kiện vốn ngân sách bố trí cho Chương trình còn hạn chế, sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực cho những xã thực hiện tốt Chương trình. Các địa phương cần cân đối bố trí ngân sách huyện, xã cho việc thực hiện Chương trình, đồng thời lồng ghép có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia và các nguồn lực khác cùng triển khai thực hiện trên địa bàn. 
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 
 
.