Cập nhật lúc: 22:25, 16/08/2013 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tây Trà, Trà Bồng


(QNĐT)- Ngày 16.8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã buổi làm việc với lãnh đạo hai huyện miền núi Tây Trà và Trà Bồng, giám sát chương trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 2 huyện giai đoạn 2006-2012.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của UBND huyện Tây Trà, giai đoạn 2006-2012, huyện Tây Trà được đầu tư 315 công trình, dự án. Trong đó, số công trình, dự án do huyện và xã làm chủ đầu tư là 292 công trình gồm các hạng mục: giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 569 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là 247 công trình; tổng số công trình đã phê duyệt quyết toán và thanh toán là 289 công trình. Có 4 công trình chưa được quyết toán và vi phạm thời gian quyết toán so với quy định là công trình Nâng cấp láng nhựa các tuyến đường nội bộ trung tâm huyện; dự án đường Trà Phong-Trà Bao-Trà Khê; công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trà Bung và công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Trà Niêu (Trà Phong).

Trong số các công trình đang thi công dở dang có 7 công trình chậm tiến độ nhưng nhà thầu đã ứng vốn vượt so với khối lượng thực hiện. Nguyên nhân là do nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, không tập trung nhân lực để thi công, trong khi đó chủ đầu tư chưa kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở.
    
Theo thống kê của huyện Tây Trà, trong số 315 công trình đầu tư trong giai đoạn 2006-2012 có 65 công trình chỉ đạt khoảng 50% mục tiêu dự án đề ra.

 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Tây Trà
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Tây Trà


Còn tại huyện miền núi Trà Bồng, giai đoạn 2006-2012, huyện Trà Bồng được đầu tư xây dựng 357 công trình, với tổng nguồn vốn 506 tỷ đồng, trong đó có 278 công trình do huyện và xã làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong số công trình, dự án đã hoàn thành và được quyết toán, nhưng còn nợ đọng vốn đầu tư là 30 công trình, với tổng vốn tiếp tục phải thanh toán là 4,6 tỷ đồng; 24 công trình hoàn thành nhưng chưa được quyết toán; 15 công trình, dự án vi phạm thời gian quyết toán.

Việc đầu tư xây dựng các  công trình, dự án giai đoạn 2006-2012 đã góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của huyện Tây Trà và Trà Bồng. Bên cạnh những thuận lợi cũng đã có không ít công trình sau khi đầu tư không phát huy hiệu quả, xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí, thất thoát tiền của Nhà nước.
    
Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã yêu cầu huyện Tây Trà, Trà Bồng làm rõ thêm nhiều vấn đề như nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ, chưa hoàn thành các dự án đầu tư; các công trình không phát huy hiệu quả; làm rõ thêm trách nhiệm của từng đơn vị, chủ đầu tư đối với từng công trình đang thi công dở dang, không bảo đảm tiến độ...

 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Trà Bồng
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Trà Bồng.


Phát biểu tại các buổi làm việc tại hai huyện Tây Trà và Trà Bồng, Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng cho rằng, huyện Tây Trà, Trà Bồng cần nghiêm túc hơn và cần đánh giá rõ ràng hơn nữa về hiệu quả của các công trình đầu tư xây dựng; làm rõ thêm những nội dung mà Đoàn giám sát đã yêu cầu, đặc biệt là trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc quản lý, giám sát các công trình; giải pháp chỉ đạo đối với những công trình đang thi công dở dang, chậm tiến độ và cần có kế hoạch làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng các công trình...


Tin, ảnh: N.Đức

.
.