Cập nhật lúc: 06:00, 26/07/2013 [GMT+7]
.

Công bố kết quả kiểm toán 6 tổ chức tài chính Nhà nước


6 tổ chức tài chính, ngân hàng kinh doanh có hiệu quả nhưng hầu hết lợi nhuận không cao hoặc giảm so với năm 2010 và bên cạnh đó vẫn có một số hoạt động mang tính rủi ro cao.
 
Đây là một kết quả đáng chú ý được đưa ra trong buổi họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách 2011 do Kiểm toán Nhà nước tổ chức vào ngày 25/7.

 


Kiểm toán Nhà nước đã công bố Báo cáo tài chính năm 2011 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI). Theo đó, các đơn vị này về cơ bản hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ được giao, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết hầu hết trong số 6 tổ chức tài chính-ngân hàng đạt lợi nhuận không cao hoặc giảm so với năm 2011. Tại nhiều thời điểm trong năm 2011, một số đơn vị không bảo đảm tỷ lệ an toàn; nhiều hoạt động của tổ chức tài chính-ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, nguy cơ mất vốn lớn. Hầu hết các đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP trong việc hạn chế, không khuyến khích đầu tư, cho vay lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

Năm 2011, lợi nhuận trước thuế của BIDV chỉ đạt 4.149 tỷ đồng, giảm tới 10,2% so với năm 2010; MHB chỉ đạt lợi nhuận trước thuế 102 tỷ đồng, giảm 1,21% so với năm 2010; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu của PVI đạt 10,5%, giảm 0,66% so với năm 2010.

Theo Kiểm toán Nhà nước, ở một số tổ chức tài chính-ngân hàng, việc quản lý các khoản bằng tiền chưa chặt chẽ và hiệu quả; kiểm kê tài sản, công nợ chưa đầy đủ; mua sắm và quản lý tài sản chưa đúng quy định về đấu thầu; huy động vốn còn vi phạm quy định về trần lãi suất; hoạt động kinh doanh ngoại tệ chưa tuân thủ quy định…

Ví dụ, 10 chi nhánh của BIDV huy động vượt trần lãi suất 3,2 tỷ đồng, trong khi đó, cả hệ thống của MHB huy động vượt trần lãi suất 59,7 tỷ đồng.

Trên thị trường, vào một số thời điểm xuất hiện các giao dịch cho vay liên ngân hàng với lãi suất quá cao, có giao dịch với lãi suất 23%/năm, tháng 10/2011 có giao dịch với lãi suất 30%/năm, tháng 11/2011 có giao dịch với lãi suất 37,5%, trong khi lãi suất huy động trên thị trường I (tiền gửi tiết kiệm của dân và doanh nghiệp) năm 2011 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tối đa là 14%/năm.

Trong năm 2011, tất cả các tổ chức tài chính-ngân hàng đều có hoạt động đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết, song hiệu quả đầu tư, góp vốn đạt rất thấp, nhiều khoản đầu tư không thu được lợi nhuận hoặc suy giảm giá trị hoặc nguy cơ mất vốn khá cao.

Về hoạt động tín dụng, cơ bản các ngân hàng thương mại được kiểm toán chấp hành đúng quy định, đảm bảo vốn tương đối kịp thời cho các đối tượng chính sách nhưng vẫn có sai sót trong về hồ sơ pháp lý, kiểm soát trước, trong, sau khi cho vay và phân loại nợ; việc mua bán nợ chưa theo nguyên tắc thị trường; tỷ lệ nợ xấu còn cao, đặc biệt là nợ quá hạn cao trên thị trường liên ngân hàng.
 

Theo Anh Minh/Chinhphu.vn

.