Thêm 6.723 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà 167

Thứ Tư, 20:16, 29/08/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- UBND tỉnh vừa Quyết định phân bổ hơn 161 tỷ đồng hỗ trợ cho 6.723 hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đợt 1 năm 2012.

 

Nhiều hộ nghèo ở miền núi đã được hỗ trợ xây nhà mới.
Nhiều hộ nghèo ở miền núi đã được hỗ trợ xây nhà mới.


Đây là những hộ gia đình đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có 6.328 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, huyện Sơn Hà được phân khai hơn 49 tỷ đồng để hỗ trợ cho 2.044 hộ nghèo; huyện Trà Bồng được phân khai hơn 37,5 tỷ đồng, hỗ trợ 1.563 hộ nghèo.

Huyện Tây Trà hơn 33,7 tỷ đồng, hỗ trợ 1.408 hộ nghèo; Ba Tơ hơn 14,2 tỷ đồng, hỗ trợ 592 hộ nghèo; Minh Long hơn 11,2 tỷ đồng, hỗ trợ 470 hộ nghèo; Sơn Tây 10,8 tỷ đồng, hỗ trợ 450 hộ nghèo; Nghĩa Hành hơn 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ 192 hộ nghèo và Lý Sơn 28 triệu đồng, hỗ trợ 4 hộ nghèo.

 

Phan Mai


 

.