Dự thảo quy định về việc công nhận ngày truyền thống, kỷ niệm

Thứ Ba, 20:48, 26/06/2012 [GMT+7]
.

Ngày truyền thống, ngày kỷ niệm, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương và của cơ quan, tổ chức là những sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng.

Tuy nhiên, việc công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm, ngày hưởng ứng thời gian qua chưa có văn bản pháp lý quy định rõ ràng về tiêu chí, quy trình, thẩm quyền, thủ tục xét và công nhận.

Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch đang xây dựng dự thảo Nghị định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam.

Theo dự thảo này, một trong những điều kiện đầu tiên là ngày đề nghị công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm phải chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Đồng thời phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập hoặc tài liệu lịch sử chứng minh sự ra đời của cơ quan trung ương; tổ chức; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan thuộc cơ quan trung ương, thuộc tổ chức ở trung ương và thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cơ quan, tổ chức) hoặc thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản chúc mừng hoặc sự kiện ngày Lãnh tụ đến thăm hoặc được đông đảo cá nhân, tổ chức theo nghề trên cả nước hưởng ứng.

Bên cạnh đó, ngày được đề xuất phải đánh dấu được mốc hình thành, phát triển của cơ quan, tổ chức; có tác dụng giáo dục, ảnh hưởng đến đông đảo nhân dân, được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng;

Ngoài ra cơ quan, tổ chức phải có quá trình phát triển ổn định từ 10 năm trở lên và có đủ điều kiện để phát triển bền vững.

Đối với điều kiện công nhận ngày hưởng ứng, dự thảo quy định: Cơ quan, tổ chức phải chứng minh sự cần thiết, ý nghĩa phục vụ lợi ích nhân loại, quốc gia của phong trào, sự kiện; phong trào, sự kiện phải phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam, có tính giáo dục cao, được phát động đến một hoặc nhiều đối tượng, thành phần xã hội tham gia. Đồng thời, phong trào, sự kiện được ấn định tổ chức định kỳ hàng năm, nhiều năm một lần trong một khoảng thời gian (ngày/tuần/tháng/năm).

Ngày truyền thống, ngày kỷ niệm, ngày hưởng ứng của Ban, Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức ở trung ương sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận.

Còn đối với ngày truyền thống, kỷ niệm, hưởng ứng của cơ quan thuộc cơ quan trung ương, thuộc tổ chức ở trung ương và thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức ở địa phương thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quyết định công nhận.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc quy định cụ thể về công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam cũng sẽ góp phần hạn chế được việc tổ chức ngày truyền thống, ngày kỷ niệm, ngày hưởng ứng không đúng theo quy định, góp phần hạn chế tối đa chi phí tài chính, thời gian, tiết kiệm được nguồn lực xã hội.1. Ngày truyền thống là mốc thời gian đã được ghi nhận truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, có tính kế thừa, liên tục của tập thể.

2. Ngày kỷ niệm là mốc thời gian đánh dấu quá trình ra đời, hình thành và phát triển của một sự kiện có ý nghĩa đối với đất nước, dân tộc, tổ chức, cá nhân.

3. Ngày hưởng ứng là hoạt động được tổ chức hàng năm trong một khoảng thời gian: giờ/ngày/tuần/tháng/năm để hưởng ứng phong trào, sự kiện của Việt Nam có ý nghĩa giáo dục, mang lại lợi ích cho quốc gia, được tổ chức, phát động đến đông đảo nhân dân.

 

Theo VGP

.