Phê bình các sở ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC

22:12, 02/04/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Côn​g văn phê bình người đứng đầu một số sở ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Cụ thể: Phê bình Giám đốc các Sở: Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết thủ tục hành chính bị quá hạn nhưng không thực hiện thông báo xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định.
 
​Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4906/UBND-KSTTHC ngày 17/8/2018 về việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu cá Quảng Ngãi.
 
Giám đốc: Công an tỉnh (liên quan đến thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Đức Phổ, Nghĩa Hành và nhất là TP.Quảng Ngãi còn chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp có ý kiến đối với những hồ sơ liên thông khi cơ quan chuyên ngành gửi lấy ý kiến trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai… dẫn đến làm chậm tiến độ, gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho tổ chức, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, làm ảnh hưởng đến quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nêu trên kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện giải quyết, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.
 
Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng tiếp nhận và thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp...
 
Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình (hoàn thành trước ngày 25/4/2019).
 
Các sở, ban, ngành còn lại tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung những thủ tục hành chính có khả năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 ngoài danh mục hiện tại, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 5 Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày làm việc đối với thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định và nội dung công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 (yêu cầu thực hiện kể từ ngày 10/4/2019).
 
PV
.