Video: Bảo vệ nguồn lợi hải sản – Thách thức lớn từ nghề giã cào

18:08, 30/08/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Trong lúc ngư trường biển cạn kiệt, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân ở vùng lộng và vùng biển ven bờ bị giảm sút, thì hoạt động khai thác của tàu giã cào diễn ra ngày càng nhiều. Đánh bắt tận diệt, nghề giã cào đã làm cho những nỗ lực phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Xuất bản lúc: 18:08, 30/08/2023