Chú trọng phát triển công đoàn cơ sở

17:43, 12/10/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện thời gian qua.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn thành lập 13 CĐCS, kết nạp 6.290 đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh có 1.214 CĐCS, với 84,739 nghìn đoàn viên. Chất lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) không ngừng được nâng lên. Đa số CNVCLĐ trẻ tuổi được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp tốt, thích ứng với cơ chế thị trường.
 
Hoạt động công đoàn các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ công đoàn đã trưởng thành trên nhiều mặt, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, nhất là luôn nêu cao vai trò đại diện cho tập thể người lao động.
 
Chủ tịch Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Phạm Thái Dương cho biết, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh luôn xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thực hiện.
 
Lãnh đạo Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tuyên truyền, vận động công nhân, lao động Công ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Lãnh đạo Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tuyên truyền, vận động công nhân, lao động Công ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Trong 9 tháng năm 2022, có 8 CĐCS được thành lập, phát triển mới 5.176 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên của KKT Dung Quất và các KCN lên 34,339 nghìn người, sinh hoạt ở 74 CĐCS. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS các kiến thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam; công tác tài chính của CĐCS; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh... Qua đó, giúp cán bộ CĐCS nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp hoạt động, góp phần xây dựng phong trào CNVCLĐ và xây dựng công đoàn vững mạnh.
 
Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi Trần Thanh Tuấn cho rằng, để kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS đạt chỉ tiêu, LĐLĐ thành phố đa dạng hóa phương thức tiếp cận người lao động, cử cán bộ công đoàn đến doanh nghiệp tuyên truyền, vận động để tập hợp người lao động nòng cốt ở những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về pháp luật lao động, công đoàn... cho cán bộ CĐCS.
 
Trong 9 tháng năm 2022, LĐLĐ thành phố đã thành lập 2 CĐCS, kết nạp hơn 50 đoàn viên công đoàn... Hằng năm, LĐLĐ thành phố còn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công đoàn, giúp CĐCS hoạt động hiệu quả.
 
Theo Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Huỳnh Tấn Ánh, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Tổ chức tham mưu cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch phát triển đoàn viên và giao chỉ tiêu cho LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
 
Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở một số LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành gặp khó khăn, vì hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp là các doanh nghiệp nhỏ (dưới 20 lao động); doanh nghiệp gia đình, lao động không ổn định... nên không có nguồn để phát triển đoàn viên.
 
"Để thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển 20 nghìn đoàn viên công đoàn; thành lập công đoàn ở tất cả các doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 20 lao động trở lên trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh cần thường xuyên khảo sát, tổ chức phân loại các đơn vị, doanh nghiệp theo ngành nghề, quy mô... để có kế hoạch phù hợp nhằm phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS", ông Ánh nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: HƯƠNG MINH
 
.
.