Cảm động cảnh sư tử mẹ tha con qua dòng nước xiết

08:41, 10/01/2019 [GMT+7]
.

Khi bắt buộc phải qua bờ bên kia cùng con, mà trước mặt lại là dòng nước xiết, sư tử mẹ đã giữ con nhỏ thật chặt trong miệng rồi cẩn trọng lội qua dòng nước.

.

Theo HOÀI ANH/LĐO