Thông tin về địa giới hành chính giữa xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam)

09:44, 30/05/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Thông tin tuyến địa giới hành chính giữa xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).
    
Từ ngày 24/5/2024 đến nay, có một số bài viết của các báo như: Vướng mắc địa giới hành chính, hơn 300 hộ dân Quảng Nam "kẹt" ở Kon Tum, Quảng Ngãi (Báo Thanh Niên); Chồng lấn địa giới với Kon Tum và Quảng Ngãi, Quảng Nam kiến nghị Bộ Nội vụ (Báo Dân Trí); Chồng lấn địa giới với Kon Tum và Quảng Ngãi, Quảng Nam kiến nghị Bộ Nội vụ (Báo Pháp luật Việt Nam); Quảng Nam đề nghị giải quyết dứt điểm vướng mắc địa giới với Kon Tum, Quảng Ngãi (Báo Đầu tư); Chồng lấn địa giới hành chính giữa các tỉnh: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc (Báo Đại Đoàn kết); Quảng Nam đề nghị giải quyết dứt điểm vướng mắc địa giới với Kon Tum, Quảng Ngãi (Báo Văn hóa)…

Nội dung phản ánh về việc Quảng Nam gặp khó khi triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” do chồng lấn địa giới hành chính với tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm chủ trì giải quyết dứt điểm vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi.

Liên quan đến tỉnh Quảng Ngãi, báo chí thông tin về vướng mắc địa giới hành chính giữa xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Cụ thể: Tổng diện tích tự nhiên tại khu vực vướng mắc là 789,6ha. Tại khu vực này, có 97 hộ dân (100% là người dân tộc Cor) của thôn 1, xã Trà Giáp, đang sinh sống, canh tác, chôn cất mồ mả ổn định từ bao đời nay; nhưng hồ sơ địa giới hành chính theo bản đồ 364 thì thuộc địa phận của xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi). Người dân nơi đây có nguyện vọng được điều chỉnh địa giới hành chính về xã Trà Giáp cho phù hợp với thực tế và thuận lợi cho công tác quản lý, sử dụng hiện nay.

Nhằm kịp thời làm rõ thông tin về tuyến địa giới hành chính giữa xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam); phương án giải quyết của tỉnh Quảng Ngãi đối với 97 hộ dân của thôn 1 xã Trà Giáp, tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ Quảng Ngãi cung cấp thông tin như sau:

Về tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Ngãi có chung đường địa giới hành chính với tỉnh Quảng Nam, trên đường địa giới hành chính hai tỉnh có 4 tuyến địa giới hành chính cấp huyện (huyện Núi Thành - huyện Bình Sơn, huyện Núi Thành - huyện Trà Bồng, huyện Bắc Trà My - huyện Trà Bồng và huyện Nam Trà My - huyện Sơn Tây).

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp có liên quan giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam đã được UBND các xã, các huyện có liên quan của hai tỉnh và UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký xác nhận tính pháp lý vào hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính. Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi đã được nghiệm thu ngày 18/11/1995 và được công nhận đưa vào lưu trữ, quản lý, khai thác sử dụng từ năm 1996 (theo Công văn số 227/TCCP-ĐP ngày 30/9/1996 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ)).

Qua kiểm tra, rà soát, tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam đã được xác định rõ ràng ngoài thực địa, trong đó có tuyến địa giới hành chính giữa xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My với xã Trà Thanh, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng; đường địa giới hành chính chủ yếu đi theo sống núi, đường phân thủy, tụ thủy, sông suối, phù hợp với việc phân định địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính với nhau, tuyến địa giới hoàn toàn trùng khớp giữa hồ sơ và bản đồ, không có sự chồng lấn địa giới; tuyến địa giới này cũng đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất ký xác nhận tính pháp lý. 

Hiện nay, có khoảng 97 hộ dân, với 462 nhân khẩu của xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) sang sinh sống, canh tác trên địa phận huyện Trà Bồng (Tây Trà cũ), tỉnh Quảng Ngãi, đây là vấn đề xâm canh, xâm cư giữa các địa phương với nhau.

Để xem xét, giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Quảng Nam, ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi họp với UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất phương án giải quyết; tại cuộc họp, UBND hai tỉnh thống nhất giao UBND huyện Bắc Trà My và UBND huyện Trà Bồng phối hợp tổ chức lấy ý kiến của 92 hộ dân (462 nhân khẩu) tại khu vực này. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giải quyết tuyến địa giới hành chính này theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 20/10/2022, Bộ Nội vụ có Công văn số 5258/BNV-CQĐP về việc xác định địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam (Công văn này cũng đồng gửi cho UBND tỉnh Quảng Nam). Theo đó, Bộ Nội vụ khẳng định: Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND cấp xã, cấp huyện có liên quan và UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Nam ký xác nhận; đã được liên ngành trung ương thẩm định, công nhận đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia từ năm 1996.

Tại công văn trên, Bộ Nội vụ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện chuyển vẽ nguyên trạng địa giới hành chính giữa hai tỉnh tại khu vực giáp ranh giữa huyện Trà Bồng (Tây Trà cũ), tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) từ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập khi thực hiện Chỉ thị 364-CT sang hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thực hiện theo quy định của Dự án 513 để ký xác nhận địa giới hành chính theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam; ngày 10/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 5766/UBND-NC đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Dự án 513.

Ngày 9/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1248/UBND-NCKS đề nghị phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại khu vực có vướng mắc về địa giới hành chính giữa hai tỉnh. Ngày 10/3/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 953/UBND-NC chỉ đạo thực hiện nội dung trên; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ có Công văn số 364/SNV-XDCQ ngày 15/3/2023 đề nghị UBND huyện Trà Bồng nghiên cứu các nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1248/UBND-NCKS và ý kiến tại cuộc họp ngày 29/11/2021 của UBND hai tỉnh để UBND huyện Trà Bồng thực hiện.

Ngày 11/4/2023, UBND huyện Trà Bồng có Công văn số 1018/UBND-NV báo cáo liên quan đến tuyến địa giới hành chính giữa huyện Trà Bồng và huyện Bắc Trà My; theo đó, căn cứ Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các hồ sơ pháp lý liên quan, huyện Trà Bồng có đầy đủ cơ sở pháp lý khẳng định quyền sở hữu đối với phần diện tích đất mà hiện nay 97 hộ dân thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang xâm canh, xâm cư; hiện nay tình hình an ninh chính trị tại khu vực này ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo. Hơn nữa, tuyến địa giới hành chính này, Bộ Nội vụ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5258/BNV-CQĐP ngày 20/10/2022; vì vậy, huyện Trà Bồng đề nghị không đặt vấn đề lấy ý kiến nhân dân để điều chỉnh địa giới hành chính và đề nghị tỉnh Quảng Nam chuyển hộ khẩu của 97 hộ dân của xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My đang sinh sống trên địa phận huyện Trà Bồng về huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) để quản lý theo quy định. 

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5258/BNV-CQĐP ngày 20/10/2022 và ý kiến của UBND huyện Trà Bồng, ngày 11/5/2023 UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 2088/UBND-NC phúc đáp các nội dung có liên quan đến Công văn số 1248/UBND-NCKS ngày 9/3/2023 UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC Dự án 513 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam chưa ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Để xem xét, giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Quảng Nam, ngày 8/9/2023, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam họp với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề xuất phương án giải quyết. 

Ngày 4/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác khảo sát khu vực giáp ranh giữa xã Trà Thanh, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) và xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Qua khảo sát, hiện có 97 hộ dân xâm canh, xâm cư trên diện tích khoảng 789,6ha (trong đó: Đất ở: 10,23ha; lúa 1,36ha; cây hàng năm 3,77ha; cây lâu năm 269,96ha; rừng phòng hộ 196,38ha; rừng sản xuất 300ha…). Để đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chính quyền địa phương đã tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri của xã Trà Thanh và xã Sơn Trà về tuyến địa giới này; kết quả 100% hộ gia đình của xã Trà Thanh và 100% hộ gia đình của xã Sơn Trà thống nhất giữ nguyên đường địa giới theo đúng Chỉ thị 364-CT và chuyển 97 hộ dân của của thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My hiện đang cư trú trên địa phận xã Trà Thanh về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng quản lý.

Đối với nội dung này, Đảng ủy, HĐND xã: Trà Thanh, Sơn Trà thống nhất giữ nguyên đường địa giới hành chính giữa các xã: Trà Thanh, Sơn Trà với các xã: Trà Giáp, Trà Ka thuộc huyện Bắc Trà My theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trà Bồng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; HĐND huyện Trà Bồng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Kỳ họp lần thứ 4 đã họp thảo luận và thống nhất: Đối với tuyến địa giới hành chính giáp ranh giữa thôn Cát, xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) với thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam): Giữ nguyên đường địa giới hành chính theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 10/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có Thông báo kết luận số 1237-TB/TU, theo đó kết luận: Giữ nguyên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam tại khu vực giáp ranh giữa xã Trà Thanh và xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng và xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.  

Chỉ là xâm canh, xâm cư

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp có liên quan giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam đã được UBND các xã, các huyện có liên quan của hai tỉnh và UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký xác nhận tính pháp lý vào hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính. Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi đã được nghiệm thu ngày 18/11/1995, được công nhận đưa vào lưu trữ, quản lý, khai thác sử dụng từ năm 1996. Tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Nội vụ có ý kiến tại Công văn số 5258/BNV-CQĐP ngày 20/10/2022.

Quan điểm nhất quán của tỉnh Quảng Ngãi, huyện Trà Bồng và của các xã có liên quan từ trước đến nay xem đây là vấn đề xâm canh, xâm cư; việc xâm canh, xâm cư là việc diễn ra bình thường của đồng bào các dân tộc nói chung. Tại nơi đây, từ trước đến giờ không có vấn đề gì phức tạp xảy ra làm mất ổn định về an ninh, trật tự; bà con sinh sống ổn định, đoàn kết, hòa đồng. UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giữ nguyên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và không đặt vấn đề về điều chỉnh tuyến địa giới hành chính này.

Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai, thực hiện dự án tuyến đường kết nối từ thôn Cát, xã Trà Thanh đến khu vực xâm canh, xâm cư của người dân thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chiều dài tuyến khoảng 7km, thời gian thực hiện, từ năm 2023 - 2025. Sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống đường giao thông, việc đi lại của người dân khu vực này về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng sẽ thuận lợi hơn nhiều so với xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tỉnh Quảng Nam chuyển 97 hộ dân của của thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My hiện đang cư trú trên địa phận xã Trà Thanh về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng quản lý. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết, đảm bảo thực hiện tốt tất cả các chính sách cho người dân tại khu vực này, thực hiện giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nơi đây sinh sống, ổn định và phát triển.

                                                         BQN

   
 

Xuất bản lúc: 09:44, 30/05/2024

Ý kiến bạn đọc


.